Dual SIM

En mobil med dual sim gör det möjligt att ha två sim-kort i samma mobiltelefon. Med dual sim active går det att ha båda sim-korten aktiva samtidigt på en hög frekvensnivå. Har inte mobilen stöd för dual sim finns det adaptrar man kan använda sig av.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Två nummer i samma mobiltelefon

Dual sim möjliggör för att ha två sim-kort i samma mobiltelefon. Det kan exempelvis handla om att ha ett jobbnummer och ett privatnummer i samma mobiltelefon. Därmed slipper du gå runt med två mobiler varje dag. Men självklart går det att stänga av det privata numret om du har ett viktigt möte, eller stänga av jobbnumret när du kommer hem på kvällen.

Hur man placerar externa kort i mobilen skiljer sig åt mellan olika mobilmodeller. Totalt sätt finns det tre olika lösningar:

  • Tre kortplatser. I mobiler med tre externa kortplatser är två avsedda för sim-kort och ett för minneskort. Den lösningen är dock mindre vanlig i nyare telefoner.
  • Två kortplatser. En plats avsedd för sim-kort och en kombinationsplats. I kombinationsplatsen kan du välja om du vill ha ett extra sim-kort eller ett minneskort. Har du litet internminne kan denna avvägning vara svår att göra.
  • Två kortplatser. Båda platserna är avsedda för sim-kort. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att ha ett minneskort i telefonen. 

Dual standard och dual active

Det allra vanligaste sättet att ha dubbla sim-kort i mobilen är med dual standby. Det innebär att ett sim-kort är primärt och det andra sekundärt. Det primära kortet uppfyller alla krav du kan tänkas ställa. Det har mottagning i både 2G, 3G och 4G. Surf och samtal kan även det ske med 4G, förutsatt att din telefon har stöd för det.

Sim-kortet som är sekundärt håller dock inte samma höga standard. Mottagningen är förpassad till 2G-nätet, GSM, vilket visserligen fungerar för samtal samt sms på de flesta platser i landet. Det går bra att växla vilket kort som ska vara primärt, respektive sekundärt för att utnyttja sim-korten fullt ut.

När det kommer till samtal och sms kan du själv bestämma vilket kort som ska användas.

Tips! Du kan ta emot samtal och sms på båda sim-korten oavsett vilket som är primärt eller sekundärt. 

Dual active

Lösningen på de brister som kommer med dual standby stavas dual active. Bägge korten är aktiva på frekvenser som är modernare än 2G. Funktionen är inte lika vanlig som dual standby men den har börjat komma fram allt mer på marknaden.

Nackdelen med dual active är att flera nät söks av samtidigt vilket gör att lösningen drar mer batteri än dual standard. 

Få dual sim med en adapter

Om mobilen inte har stöd för dual sim finns möjligheten att köpa till en separat adapter. Till adaptern medföljer ofta ett mobilskal, specialdesignat, för att hålla adaptern på plats. Direkt från mobilen går det sedan att växla mellan de olika sim-korten.

Nackdelen med denna lösning är dock att sim-korten måste vara från samma operatör. 

Bluetooth adapter

Vill du inte ha en adapter i kopplad i mobilen kan du istället införskaffa dig en adapter som används via Bluetooth. Det sekundära kortet kan användas till att både ringa, smsa och ta bilder.

Lämna en kommentar