Om verklig huvudman – ekonomisk förening

Alla ekonomiska föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. De flesta föreningar med många medlemmar har ingen verklig huvudman. Om föreningen inte har någon ska man anmäla just det - att man inte har någon.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Dessa regler gäller även för föreningar som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad.
 

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan föreningen kan anmäla verklig huvudman måste ni ta reda på om den har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska den ekonomiska föreningen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar föreningen.

Den ekonomiska föreningen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. Då har den ekonomiska föreningen ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Den ekonomiska föreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.
 

Vem är verklig huvudman?

De flesta föreningar med fler än 3 medlemmar har ingen verklig huvudman. Det beror på att man måste kontrollera mer än 25 procent av rösterna i föreningen för att kunna vara verklig huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. En person kan kontrollera en ekonomisk förening på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en ekonomisk förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag eller föreningar, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag eller den förening som ytterst äger företagen och föreningarna i gruppen.

Exempel

En ekonomisk förening har 30 medlemmar. Varje medlem har 1 röst. Ingen av medlemmarna kontrollerar därför mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän. Men ofta har en sådan förening ingen verklig huvudman. 

En medlem kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman till 30 procent. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om den ekonomiska föreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem kontrollerar 10 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.  

En medlem är verklig huvudman i en ekonomisk förening. Föreningen äger ett aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.

En ekonomisk förening har fyra medlemmar med en röst var. Ingen av medlemmarna uppnår mer än 25 procent av rösterna. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

En ekonomisk förening har ett utländskt företag som medlem som utövar den yttersta kontrollen över föreningen. Föreningen kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan den ekonomiska föreningen inte avgöra vem som är verklig huvudman.
 

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om den ekonomiska föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till Bolagsverket. Du ska också anmäla till Bolagsverket om föreningen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du på bolagsverket.se. En behörig företrädare för föreningen, eller ett ombud (en person med e-legitimation som du ger en fullmakt), loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Om uppgifterna ändras ska föreningen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • föreningens namn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar föreningen
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar föreningen tillsammans med närstående eller genom andra företag eller föreningar.
     

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar