Uppdaterades:

Kanske startar du företaget tillsammans med någon eller några andra. Bildar ett handelsbolag eller kanske ett aktiebolag. Ibland går man in som delägare i ett redan befintligt företag.

Uppdaterades:

Under denna rubrik brukar företag som funnits en tid kortfattat berätta om sin bakgrund och hur läget är just för tillfället.

Uppdaterades:

Företagets affärsidé är den plattform utifrån vilket allt annat utgår. Den är vägledande och talar övergripande om hur företaget skall nå sina uppsatta mål.

Uppdaterades:

Genom att skriva en affärsplan strukturerar du dina tankar. Du kommer att märka att du får fundera på en del saker, skaffa dig mer kunskaper inom vissa områden och kanske få en eller annan "aha-upplevelse". Förutsättningarna att lyckas ökar genom att du arbetar igenom din idé, väger olika alternativ mot varandra, sätter dig in i hur kunden tänker, gör en ekonomisk bedömning m.m.

En dryg tredjedel av de företag som startas upplever inte sin treårsdag. Varför företaget inte överlever kan naturligtvis ha många orsaker. Några av de absolut vanligaste fallgroparna beskriver vi här.

Vilka egenskaper som en företagare behöver vara utrustad med är naturligtvis beroende av vilken typ av verksamhet som vederbörande skall starta upp. Dock finns det en hel del egenskaper som en företagare generellt bör besitta.

De flesta startar sitt första företag som en Enskild firma och blir den första tiden "egenföretagare" - du och företaget är så att säga ett med varandra. Detta avsnitt handlar om lite tänkvärda saker som många nystartare har upplevt och fått tackla genom åren. Säg att det är lite tips från oss som upplevt detta. 

Uppdaterades:

Att ha en idé är inte detsamma som att ha en affärsidé. Det är först när man ser att den idé man går och funderar över är möjlig att tjäna tillräckligt med pengar på, som den går att omvandla till en affärsidé, det vill säga bygga ett företag kring. 

Uppdaterades:

Är du en entreprenör? En ganska svår fråga att besvara faktiskt. Ordet entreprenör används av många, men vad de lägger i ordets betydelse kan vara helt olika. Är den som startar ett företag en entreprenör? Krävs det något mer än att bara starta ett företag för att man ska kunna bli kallad entreprenör? Tja – har det någon betydelse egentligen.