Bakgrund

Under denna rubrik brukar företag som funnits en tid kortfattat berätta om sin bakgrund och hur läget är just för tillfället.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För dig som startar ett företag är dina erfarenheter viktiga att beskriva. Om du t.ex. ska söka lån på en bank eller ansöka om bidrag till ”Start av näringsverksamhet” vill de personer som läser din affärsplan veta vem du är och bilda sig en uppfattning om hur väl de tror att du skall lyckas med ditt företag. Har du den drivkraft som krävs?

Kanske övertar (köper) du en befintlig verksamhet. Då gäller det att både beskriva det företagets historia och nuläge tillsammans med dina egna erfarenheter.

Här har vi ställt upp ett antal punkter (frågor) som vi tycker att du bör ha med i en bakgrundsbeskrivning (svara på). Naturligtvis är dessa inte heltäckande, var därför inte rädd för att komplettera med annat som du tycker är viktigt.
 

Du som företagare

 • Varför har du valt att bli företagare? Är det något du planerat länge eller är det ”tillfälligheter” som dykt upp? Kanske har du haft ett företag på fritiden?
   
 • Bakgrunden till att du väljer att starta inom det område du valt? Är det t.ex. ett fritidsintresse som du vill utveckla, har du kommit på en produktförbättring som du vill sälja, en tjänst som saknas på din ort?
   
 • Tycker du att du har de flesta egenskaper som brukar förknippas med att vara företagare? Är du uthållig, van att ta ansvar, kunna fatta beslut, arbeta mot uppsatta mål och framför allt – tycker du om att göra affärer?
   
 • Vilken yrkeserfarenhet har du? Har du arbetat inom den bransch där du tänker starta företaget?
   
 • Vilken är din utbildning? Har du kanske gått någon ”Starta Eget kurs”, ”Uppfinnarskola” eller liknande?
   
 • Vilket är ditt personliga nätverk som du kan utnyttja? Bankkontakter, tidigare arbetskamrater inom branschen, leverantörer du känner, bokföringshjälp, företagare du känner etc.
   
 • Har du pratat med företagare om att driva företag? Du kanske har bekanta eller släktingar som är företagare.
   
 • Hur är din situation just nu? Är du anställd och tänker sluta för att bli företagare, studerande, arbetslös?
   
 • Är övriga i familjen med på satsningen? Finns det ekonomiska marginaler under företagets uppbyggnadsskede?
   

Köp av befintlig verksamhet

 • Varför vill ägaren sälja? Vill han dra sig tillbaka? Har företaget ekonomiska svårigheter? Är lönsamheten dålig?
   
 • Är det grundarna av företaget som vill sälja? Har företaget bytt ägare många gånger? Flera gånger under de senaste åren?
   
 • Kan du få hjälp av den som säljer sin verksamhet i ett inledande skede? Får du hjälp med leverantörs- och/eller distributörskontakter?
   
 • Köper du verksamheten direkt eller har du och den tidigare ägaren kommit överens om en avbetalningsplan? Kanske arrenderar du bara verksamheten?
   
 • Vilka produkter, tjänster, har företaget utvecklat och sålt hittills?
   
 • Vilken bild av företaget ger de senaste årens bokslutsrapporter? Finns det naturliga svängningar (säsonger) under året?
   
 • Har du låtit någon revisor gå igenom företagets räkenskaper?
   
 • Hur är företagets situation på marknaden just nu? Är företaget växande, i en stagnation, tappar det kunder?
   
 • Hur uppfattas företaget av kunderna? Har företaget ett positivt rykte (image)?
   
 • Är produkterna eller tjänsten svårsålda? Finns det skäl att tro att de i framtiden blir svårsålda eller kanske t.o.m. helt inaktuella?
   
 • Finns det några omgivande faktorer som kan påverka företaget i fram- tiden? En ny vägsträckning, konkurrerande företag under etablering etc.
   

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Delägare
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Nätverk
Mål

Lämna en kommentar