Marknadsföring och försäljning

När du startar ett företag måste du tala om för dina tilltänkta kunder att du är igång och att du har den "bästa produkten eller tjänsten". Den som inte "syns och hörs" får heller inte några kunder.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

På vilket sätt kommer du att synas och höras? Hur kommer din mark- nadsföring att vara utformad? Vilken typ av reklam kommer du att använda? Berätta på vilket sätt din försäljning skall gå till.

Här nedan följer några punkter som kan hjälpa dig då du funderar på hur du ska nå ut till dina blivande kunder.

När ett företag startar sin verksamhet, är relativt litet, sker marknadsföringen på ett sätt som även det påminner om entreprenörstadiet. Pengar till stora reklamkampajer saknas och därför gäller det att skapa uppmärksamhet om företaget och produkterna på ett sätt som ibland kallas ”gerillamarknadsföring”. Kreativa och okonventionella lösningar utnyttjas. Mer eller mindre ”dörrknackning” genomförs.

Efterhand som företaget växer och blir större blir marknadsföringsarbetet mer och mer formaliserat och det är här som marknadsföringsböckerna tar vid och berättar vad du ”ska göra”. Den som tar ett ”snedsteg” utanför det konventionella kan ibland lyckas bra, men bra marknadsföringsidéer kopieras snabbt.
 

Marknadsföring

 • Du har kanske delat in dina kunder i olika målgrupper (segment). Kommer du att marknadsföra dig på samma sätt mot dessa grupper? Vilken grupp är lönsammast?
   
 • Fördelar du dina planerade marknadsföringsresurser så att du får ut mesta möjliga av dem?
  Försök att räkna ut var marknadsföringspengarna gör mest nytta. Tänk också på vad du ska göra på kort respektive lång sikt.
   
 • Om du köper en befintlig verksamhet.
  Hur har deras marknadsföring och reklam sett ut hittills?
  Har den varit effektiv?
   
 • Beskriv på vilka sätt du kommer att visa att du finns, till exempel
  – Annonsering i press, facktidskrifter, på Internet m.m.
  – Reklam i radio och TV.
  – Direktreklam.
  – Kataloger, broschyrer, presentationsmaterial, prislistor m.m.
  – Kundtidningar.
  – Hemsida på Internet.
  – Material till återförsäljare t.ex. broschyr, skyltar, prover.
  – Förpackningen som reklam-/informationsbärare, t.ex. utformning.
  – Publicitet av olika slag, t.ex. sponsoraktivitet.
  – Telemarketing, d.v.s. kontakta, informera sig och sälja via telefon.
  – Direktmarknadsföring d.v.s. att genom svarskort etc. få igång en dialog med kunden och på det sättet kunna
  erbjuda sina produkter eller tjänster.
   
 • Kommer du att vara med på några mässor eller utställningar?
   

Försäljning

 • Vilken försäljningsmetod kommer du att använda?
  – Butiksförsäljning
  – Postorder
  – Via Internet
  – Grossistförsäljning
  – Återförsäljare
  – Egna säljare (kanske bara du själv).
   
 • Din produkt eller tjänst kanske inte säljs direkt till kund utan via någon annan kanal, se punkten ovan? Beskriv den kanalen (t.ex. återförsäljare) djupare:
  – Företagets storlek.
  – Företagets rykte på marknaden.
  – Företagets lokalisering.
  – Företagets ekonomiska styrka.
  – Företagets erfarenhet av din produkt eller tjänst.
  – Säljer företaget även konkurrenternas produkter eller tjänster.
   
 • Hur kommer du att kontakta dina kunder?
  – Personliga besök.
  – Via brev och uppföljning (personlig, telefon).
  – Telefonförsäljning
  – Kunden kommer till dig efter att du annonserat (din butik).
  – Via e-post.
   
 • Försäljningen slutar kanske inte bara med att du har levererat produkten eller tjänsten. Vilken kundservice kommer du att ha?
  – Garantiåtaganden
  – Serviceavtal med kunden under en viss period.
  – Jourservice
  – Support, dygnet runt.
  – Service ute hos kunden eller i egna lokaler.
  – Har du ett reservdelslager, reservdelsförsäljning.
  – Ombesörjer du utbildning, vidareutbildning.
   

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Budgetering
Finansiering
Nätverk
Mål

Lämna en kommentar