Mål

Att ha visioner och sätta upp mål är viktigt. Det är dina visioner och de långsiktiga och kortsiktiga målen som beskriver i vilken riktning du tänker styra företaget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beskriv din vision och dina mål som du vill uppnå om 1 – 5 år. Hur stort är företaget då? Kommer du att ha anställda? Kommer företaget att vara verksamt över ett större geografiskt område etc.

Här nedan ger vi exempel på faktorer som företag brukar använda då de sätter upp sina mål.
 

Faktorer som kan utgöra mål

 • Försäljningsvolymer
   
 • Antal anställda.
   
 • Flera filialer; butiker, kontor etc. Den geografiska utbredningen.
   
 • Franchisa ut konceptet.
   
 • Internationalisera verksamheten.
   
 • Planerat samgående med någon annan.
   
 • Marknadsandelar, marknadsspridning, marknadskännedom.
   
 • Antal kundbesök, egen säljkår.
   
 • Antal lämnade offerter, antal kunder i kundregistret.
   
 • Produktivitet och effektivitet.
   
 • Minskade kostnader per såld enhet.
   
 • Företagets likviditet, soliditet, lönsamhet.
   
 • Antal nya produkter i sortimentet.
   
 • Utökat servicekoncept.
   
 • Nya lokaler. Attraktivare läge.
   
 • Ökat löneuttag.
   
 • Egen och personalens kompetensutveckling, d.v.s. utbildningsmål.
   

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Nätverk

Lämna en kommentar