Frågor att besvara!

Nedan har vi gjort en stor mängd frågor som det tål att funderas över då affärsplanen skrivs. De är till för att du ska tänka efter och börja fundera på vad svaren kan innebära för ditt startande av företag och den närmaste tiden efter företagets etablering på marknaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Frågorna är bara ett antal exempel inom olika områden. Några är säkert inte heller relevanta för just din verksamhet.
 

Bostäder/Byggande/Vägar

 • Vad händer på din ort (distrikt, region) vad avser byggande?
 • Var bygger man?
  &nbsp
 • Vad bygger man och för vilket ändamål? (Pendeltågsstation, köpcentra)
 • Hur påverkar det man bygger (eller river/lägger ned) företagets framtid?
 • Vad händer med ortens fastighetspriser/villapriser etc.?
 • Sker inflyttning – utflyttning?
 • Vad kostar det att hyra kontorsfastigheter per kvadratmeter? Är det stora lokala, regionala, skillnader?
 • Nya vägsträckningar som ändrar förutsättningarna för företag.
   

Branschbeskrivningar

 • Vad händer i din bransch nationellt, regionalt? Hur utvecklas den?
 • Sker någon strukturomvandling? Tendenser? Ny teknik? Datorisering?
 • Vilka är aktörerna?
 • Var finns konkurrenterna? Hur styrs konkurrentföretagen? Vad omsätter de? Hur ser nyckeltalen ut? Hur många anställda har de? Hur höga är personalkostnaderna, investeringarna, marknadsandelarna?
 • Är företagen stora eller små, privata eller kooperativ?
 • Vad händer, vad är på gång? Vem samlar kraft, resurser, ökar sin marknadsandel på olika sätt?
 • Hur är prissättningen, upphandlingen, hur sker marknadsföringen?
 • Vilka konkurrenter försvinner genom nedläggning, konkurs eller omprofilering av verksamheten? Varför sker denna förändring – konjunkturberoende? Uppstår ett tomrum på marknaden som du kan utnyttja?
 • Finns det nya konkurrenter på gång? Är de nischföretag eller satsar de brett? Kan man identifiera, kvantifiera och reda ut ägarförhållanden? Tänkbara samarbetspartners eller svåra konkurrenter?
   

Energi

 • Påverkar energipriserna din verksamhet?
 • Kunder måste förflytta sig? Du måste förflytta dig? På vilket sätt? Har man råd att göra detta i framtiden? Är du därmed rätt lokaliserad?
 • Hur kommer skatter och avgifter att påverka t ex transporter?
 • Planeras nya skatter och avgifter eller kommer några att försvinna?
   

Etableringsunderlag

 • Hur ser det ut i ditt närområde?
 • Befolkningsanalys: Åldersfördelning, kön, inkomstläge, utbildningsnivå, bostadstyp, hushållstyp.
 • Bostäder: Hur många bor i villa, radhus, bostadsrätt, hyresrätt? Hur gamla är husen i området? Finns det lediga bostäder? Hyresnivå – trend? Fastighetspriser – trend?
 • Fritid: Vad gör människorna på sin fritid? Idrottsaktiviteter – kulturaktiviteter? Hur långt är det till olika aktiviteter?
 • Kommunikationer: Hur transporteras varorna? Vem reser? Hur reser man? Är pendlingen stor – åt vilket håll? Telekommunikationerna – bredband etc.?
 • Konkurrens: Finns det konkurrens lokalt/regionalt? Vem – storlek, nyetablerade eller väletablerat? Vad omsätter de?
 • Social service: Finns det tillräckligt med skolor? Kö till barnomsorg? Finns det vårdcentral?
   

Finansiering

 • Gällande räntor – kostnader för lån?
 • Kommunalskatt, hög eller låg?
 • Bankservice på orten – tillräcklig?
 • Kommunalt etableringsstöd?
   

Konjunkturen

 • Vart är den på väg totalt – i din bransch?
 • Orderingång i branschen?
 • Försäljningsvolymer för handeln?
 • Antal nybilsregistreringar?
 • Produktionsvolym? Kapacitetsutnyttjande? Investeringar?
 • Tillgång på arbetskraft?
   

Konkurrentanalyser

 • Vem?
 • Substitutprodukter (ersättningsprodukter) – vem?
 • Tillväxt eller stagnation hos konkurrent?
 • Etablerad i hur många år?
 • Image – rykte?
 • Andel av marknaden?
 • Nedläggningar – nybildningar?
 • Storlek? Antal anställda? Deras lönsamhet? Nyckeltal?
 • Samarbetar de med andra?
   

Konsumentvanor

 • Resvanor – pendlare, tidsåtgång?
 • Handlar var – på orten?
 • Förflyttar sig pensionärerna?
 • Många deltidsarbetande kvinnor – hur beter sig dessa?
 • Hur fördelar sig kundernas dygnstid/tidsvanor – arbete, transport, hemarbete, fritid etc.?
 • När handlar man – konsumerar man?
 • Vem har pengar och vad använder man dessa till?
   

Kundstruktur/Målgruppsanalyser

 • Vem är din typiske kund?
 • Finns det potential i andra kundgrupper om du ändrar i t ex marknads- föring, produkten/tjänsten?
 • Hur definieras din målgrupp?
 • Kan du indela dina kunder i ABC struktur – A köper bra, B normala, C kostar i bearbetning mm och ger lite tillbaka?
 • Lägger du störst kraft på A-kunder?
   

Marknadsbeskrivningar

 • Vad är typiskt för din marknad?
 • Vad är det som skapar ökad efterfrågan och när sker det vanligen?
 • Hur förändras dina kunders (andra företag) marknad?
 • Hur mycket är marknaden värd?
 • Finns det tendenser på att marknaden (förbrukningen) ökar eller minskar?
 • Är omsättningen av företag (kommer och försvinner) stor? Varför?
 • Vad gör dina leverantörer? Kommer de att tvingas höja sina priser?
 • Din marknads konjunktur – sammanfaller den med de normala konjunktursvängningarna?
 • Vilka andra förändringar kan leda till att du påverkas positivt eller negativt?
   

Omvärldsbevakning

 • Vad händer i omvärlden totalt som kan påverka ditt företag, din bransch?
 • Oljekris, konflikter, tullar, inköpsbegränsningar till EU-området?
 • Vädret – hur påverkar det ditt företag?
 • Händelser kan vara smygande eller snabba. Förändringen i IT-sektorn påverkar alla företag på olika sätt – betalningsrutiner, distribution, beställningshantering, utskick, reklam etc. – hur påverkas ditt företag?
   

Privat konsumtion

 • Konsumtionen av varor och tjänster förändras ständigt. Hur är det fördelat på olika kundgrupper?
 • Även om du arbetar mot företag så är deras kunder kanske konsumenter som förändrar sina vanor – hur påverkar det dig?
 • Hur konsumerar olika hushåll?

Tänk på att din planering – ditt funderande, sträcker sig längre än till själva företagsstarten. Du måste försöka att skapa dig en bild över hur det kommer att se ut åtminstone det närmaste året/åren för att du ska ha god chans att lyckas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar