Finansiering

För att starta en verksamhet krävs alltid pengar. Beskriv i affärsplanen hur du tänker finansiera din företagsstart. För många innebär också en företagsstart att man måste låna pengar. Tänk även på att det inte bara är pengar till investeringar som behövs utan även pengar till löpande kostnader fram till att pengar från kunder kommer in.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Under rubriken Finansiering i denna ”Starta företag – del” finns beskrivet olika finansieringsmöjligheter.
 

Vad behövs pengar till!

Hur mycket kapital (pengar) det går åt i en företagsstart är helt beroende av vad företaget ska syssla med, om du köper en befintlig verksamhet eller t.ex. har utvecklingskostnader för en produkt eller tjänst.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det första du måste göra är att noga tänka efter till vad du behöver pengar – nästa steg är att beräkna kostnaden för varje post.

Uppställningen nedan är tänkt som en hjälp till att hitta utgiftsposter.

Pengar till investeringar, t.ex.

 • köp av en befintlig verksamhet
 • investera i ett franchisekoncept
 • köpa maskiner för tillverkning
 • köpa ett fordon (tex bil, lastbil, cykel…)
 • köp av verktyg
 • köp av dator, skrivare, fax, kopieringsmaskin …
 • köp av butiksinredning, kassaapparat
 • köp av kontorsmöbler, OH-projektor, whiteboardtavla…

Pengar till insatsvaror, råvaror, t.ex.

 • inköp av ett varulager för att kunna sälja
 • köp av råvaror för att kunna producera
 • köp av emballage, smörjmedel, rengöringsmedel…
 • köp av skyddsutrustning

Pengar till de första utgifterna, t.ex.

 • kostnaden för registreringsbeviset hos Bolagsverket
 • till lokalhyra och eventuell ombyggnad av lokal
 • att söka tillstånd (tex bygglov för fasadskylt)
 • till fast telefon, mobiltelefon, Internetuppkoppling…
 • till försäkringar
 • till reklammaterial, visitkort, brevpapper…
 • till annonsering, direktreklam…
 • till porto
 • till förbrukningsmaterial, papper, pärmar, skrivarbläck…
 • till köpta tjänster (tex advokathjälp, revisorshjälp)

Pengar till löner

 • lön till anställd
 • ”reservpengar” till ägaren att leva på innan intäkter kommer in

När du beräknat ditt kapitalbehov är det dags att beskriva hur du tänker dig finansieringen.
 

Hur tänker du finansiera din företagsstart?

När det gäller finansiering i ett företag används två begrepp som talar om varifrån kapitalet kommer. Begreppen är ”eget kapital” och ”främmande kapital”.

Eget Kapital
Eget kapital är de pengar som du/ni sätter in i företaget själva. För ett aktie- bolag krävs att den ”egna insatsen” är minst 50 000 kr. Det egna kapitalet kallas också riskkapital.

Främmande kapital
Främmande kapital är lån av olika slag. För ett nystartat företag är det oftast ett banklån som är det främmande kapitalet. Andra typer av främmande kapital är lån av släkting, lån från olika typer av finansbolag, lån från leverantörer, från franchisegivare, med flera.

Banklån i kombination med lån från ALMI är ganska vanligt då företag startas. Så här beskriver ALMI sin verksamhet: ”Har du en idé om en innovation? Är du på gång att starta företag? Vill du utveckla ditt företag? Eller är du på väg att köpa ett? Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder finansiering och rådgivning.”

Kreditinstituten delar in lån (krediter) i två grupper där ”kostnaden” för lånen och avtalstiden skiljer sig åt.

Investeringskrediter
Lån till maskiner, fordon, inventarier, byggnader etc.

Rörelsekrediter
Lån till de löpande utgifterna, hyra, porto, reklam, telefon, varulager etc. Oftast lägger en bank upp ett sådant lån som en checkräkningskredit. Den summa du och banken kommit överens om kan du sedan disponera då behov uppstår till löpande utgifter.

Gör nu en uppställning som beskriver hur du tänker finansiera företagsstarten

Exempel (enskild firma)Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Nätverk
Mål

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar