Nätverk

Ett affärsnätverk blir inte till av sig själv. Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med personliga kontakter så snabbt som möjligt. I dagens affärsklimat betyder "goda kontakter" mycket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beskriv vilka personer som du redan idag kan använda dig av, på vilka områden du saknar goda kontakter och hur du ska gå tillväga för att snabbt skaffa dessa.
 

Viktiga personliga kontakter för en som ska starta företag

 • Kontakt med företagare som är verksamma. Behöver inte bara vara inom samma bransch.
   
 • En bra bankkontakt som kan ge dig goda råd och visa på olika möjligheter.
   
 • Någon som hjälper dig med företagets bokföring och ekonomistyrning.
   
 • En jurist som du kan vända dig till och få hjälp, och då inte bara t.ex. avtalsskrivande, utan någon som du kan få goda råd av.
   
 • Beroende på verksamhetens art, kan det vara bra att känna olika myndighetspersoner, t.ex. kommunens chef i byggärenden. Någon politiker kan kanske också bana väg för dig.
   
 • En försäkringsmäklare som hjälper dig.
   

Då du har startat upp

 • Leverantörernas säljare och försäljningschefer.
   
 • Inköpare och beslutsfattare hos dina kunder.
   
 • Konkurrenter – många gånger är de dock kollegor och kan ge värdefull hjälp.
   
 • Säljs dina produkter via grossist till en detaljist? Lär då känna detaljisten. Via honom får du reda på vad slutkonsumenten tycker.
   
 • Skaffa dig gärna en ”kundpanel”. Kunder som kan ”tycka till” och ge dig råd och tips.
   
 • En kontakt på arbetsförmedlingen om du behöver anställa personal.
   

Organisationer / föreningar

 • Bli medlem i ett branschförbund. Du får då ofta tillgång till både bra information samt många kollegor att prata med.
   
 • Den lokala handelsföreningen är det inte heller dumt att vara medlem i.
   
 • Har du möjlighet, gå med i sällskap som t.ex. Odd Fellow, Rotary.
   

Övriga

 • Det är bara du själv som kan finna de personer som du på affärsmässiga grunder kan ha nytta av. Stirra dig inte blind på en persons position. Många gånger finns det nämligen personer runt omkring som både har god kunskap och mycket stort inflytande över olika beslut.
   

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Mål

Lämna en kommentar