Produkt/Tjänst

Nu är det dags att beskriva din produkt och/eller tjänst så utförligt som möjligt. Är det en butik du skall starta, beskriv både sortimentet och hur den är tänkt att fungera, t.ex. självbetjäning, pallbutik, mycket personlig service.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tänk på att även ge en generell beskrivning av produkten/tjänsten, hur det idag fungerar på din marknad.

Här nedan hjälper vi dig med ett antal punkter som kan underlätta då du gör din beskrivning.
 

Produkt (-er)

 • Produktsortimentet – befintligt på marknaden eller är det något nytt.
   
 • Om du skall tillverka – beskriv hur du tänkt dig produktionen och den nödvändiga produktutvecklingen i framtiden.
   
 • Krävs det mycket service för produkterna och är det du som ska svara för den?
   
 • Vilka garantier är det som lämnas?
   
 • Finns det något patent eller någon annan typ av varuskydd?
   
 • Tillverkar du på licens eller lägger du ut arbetet på andra?
   
 • Om några underleverantörer används, beskriv dem utifrån t.ex. antal, ekonomisk stabilitet och leveransförmåga.
   
 • Finns det något som är unikt i produkterna, är det lätt att kopiera för konkurrenterna?
   
 • Vad är användningsområdet för dina produkter? Vilken fördel får kunden genom att använda dem?
   
 • Fördelar och nackdelar med produkterna?
   
 • Vilken trend råder på marknaden för produkterna? Är det en ”modeprodukt”? Hur lång är produkternas livscykel?
   
 • Vilka alternativ finns till produkten på marknaden?
   
 • Hur kommer produkterna att distribueras och försäljas?
   

Tjänst (-er)

 • Beskriv inom vilket område du ska arbeta och på vilket sätt, t.ex. nätverkstekniker, transporter, småföretagarkonsult, byggentreprenad, frisör.
   
 • Finns den något unikt i din tjänst, något som inte andra har?
   
 • Var utförs tjänsten? Kommer du att resa runt och utföra din tjänst eller finns du på ett speciellt ställe?
   
 • Ett servicekoncept kan bestå av olika delar t.ex. hämta bil hos kunden, rekonditionera den (tvätta, dammsuga, polera etc.), byta olja och torkarblad, ombesörja besiktning, leverera bilen hem till kunden. Hur ser ditt servicekoncept ut?
   
 • När du utför din tjänst – vad är då värdet för kunden? Kan han se värdet t.ex. inbesparingen, direkt eller är det något han märker på sikt?
   
 • Finns det alternativ till din tjänst? Kan de vara ett stort hot i framtiden?
   
 • Den tjänstesektor som du kommer att arbeta inom – är den i tillväxt eller i avtagande?

Tänk på att din produkt eller tjänst kan bestå av olika ”delar” och att ”värdet” av den är beroende av helheten.


Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Nätverk
Mål

Lämna en kommentar