Affärsplanen

Genom att skriva en affärsplan strukturerar du dina tankar. Du kommer att märka att du får fundera på en del saker, skaffa dig mer kunskaper inom vissa områden och kanske få en eller annan "aha-upplevelse". Förutsättningarna att lyckas ökar genom att du arbetar igenom din idé, väger olika alternativ mot varandra, sätter dig in i hur kunden tänker, gör en ekonomisk bedömning m.m.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Syftet med att skriva en affärsplan är flera. Förutom att du (ni om flera) får ett slags ramverk att arbeta efter är det ett underlag då man söker lån på bank, kanske stöd hos ALMI (Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser), eventuellt söker ett ”Starta Eget Bidrag” (heter egentligen Stöd till start av näringsverksamhet) om du är arbetslös, underlag för olika satsningar m.m.

Se till att affärsplanen blir tydlig. De som läser ska förstå vad du tänker göra utan att vara experter på området. Försök att få med allt av vikt och se till att den blir ganska kortfattad, inte mer än 10-15 sidor text plus eventuella bilagor (t.ex. avtal).

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Här nedan har vi ställt upp en ”innehållsförteckning” som kan vara lämplig att följa. När du är färdig med affärsplanen, skriv en sammanfattning och placera den främst.

Frågor att besvara!
Ett antal frågor som kan vara till din hjälp då du formulerar din affärsplan hittar du också i detta avsnitt.
 

Innehållet i en affärsplan

Affärsidén

Här beskriver du i några få meningar vad företaget ska syssla med. Vilka kundbehov företaget tillfredsställer, vem som är kunden, vad som gör företaget unikt mm. För många kan det vara svårt att börja med att försöka formulera sin affärsidé. Fortsätt då med de andra områdena och gå sedan tillbaka hit då du tycker att du fått mer ”grepp” över den tilltänkta verksamheten.
 

Bakgrund

För dig som startar ett företag är det självklart dina tidigare erfarenheter som är viktiga att beskriva. Den som läser din affärsplan vill veta vem du är och bilda sig en uppfattning om hur väl de tror att du ska lyckas med ditt företag. Kanske övertar du ett redan befintligt företag, ta då även och beskriv det företagets historia.
 

Delägare

Flera som startar tillsammans.I affärsplanen är det lämpligt att du/ni beskriver hur ägandeförhållandet ser ut, samt var och ens uppgift i företaget.
 

Produkt/Tjänst

Här beskriver du mer utförligt vad du kommer att syssla med. Vilka produkter som ingår i sortimentet, hur tillverkning och distribution ska gå till mm. Ska du sälja en tjänst beskriver du vad som ingår i den. Här är lämpligt att ta med en argumentlista på varför kunden ska välja ditt företag framför någon konkurrent.
 

Marknaden

Hur ser din marknad ut, branschen, din geografiska utbredning, är marknaden växande, olika omvärldsfaktorer som påverkar, prisbilden och så vidare, beskrivs under denna rubriken.
 

Kunder

Vilka är dina blivande kunder? Kommer du att arbeta mot privatpersoner eller mot andra företag? Beskriv ordentligt dem du vänder dig till, din kundgrupp (ditt kundsegment).
 

Konkurrenterna

Beskriv vilka som är dina konkurrenter. Deras styrka respektive svaghet. Ju mer du vet om dina konkurrenter desto större är chansen att lyckas.
 

Marknadsföring och försäljning

Du måste tala om för dina kunder att du startat ett företag. På vilket sätt kommer du att synas och höras? Berätta på vilket sätt din försäljning ska gå till.
 

Budgetering

Hur stor beräknar du att din försäljning blir det första och andra året? Vilka kostnader för hyra, materialinköp mm kommer du att ha det första och andra året? Gör budgetar för två år framåt.
 

Finansiering

Beskriv hur du kommer att finansiera din företagsstart. Blir det med egna pengar eller kommer du att behöva låna?
 

Nätverk

Att ”ha kontakter” har du säkert hört flera gånger. Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med personliga kontakter så snabbt som möjligt. I dagens affärsklimat betyder ”goda kontakter” mycket. Beskriv vilka personer som du redan idag kan använda dig av, på vilka områden du saknar goda kontakter och hur du ska gå tillväga för att snabbt skaffa dessa.
 

Mål

Beskriv din vision, dina mål, som du vill uppnå om 1 – 5 år. Hur stort är företaget då? Kommer du att ha anställda? Kommer företaget att vara verksamt över ett större geografiskt område etc. Genom att ställa upp mål för framtiden blir det lättare att bryta ned dem i delmål på vägen, vilket gör att dina möjligheter att nå ”visionen” blir betydligt större. Att göra på detta sättet är mycket vanligt inom idrottsvärlden.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar