Fallgropar

En dryg tredjedel av de företag som startas upplever inte sin treårsdag. Varför företaget inte överlever kan naturligtvis ha många orsaker. Några av de absolut vanligaste fallgroparna beskriver vi här.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det är viktigt att veta vilka de är redan från början, d.v.s. redan då du skriver din affärsplan, för då ökar möjligheten att kunna undvika dem högst betydligt.
 

Hur stor är marknaden

Var noga med att vara realistisk då du bedömer marknadens storlek och tillväxt. Även om den totala marknaden, till exempel Sverige, har en viss volym och tillväxt, innebär det inte att det på just din ort/region är samma utveckling. Tag reda på hur din marknad har varierat med konjunkturer. Tänk också på att potentialen/volymen många gånger är större i storstadsregionerna – men där är också konkurrensen som hårdast. Din affärsidé kanske inte är unik och andra ser samma möjligheter, vilket kan innebära att fler aktörer träder in på marknaden samtidigt. Är du beredd på det?
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Att synas i mediabruset

Om du inte syns eller hörs finns du inte heller – så enkelt är det. Du måste planera för att det både kommer att kosta pengar och tid att marknadsföra företaget. Förvänta dig inte att du får en enorm tillströmning av kunder för en tidningsannons eller att företaget har en hemsida på Internet. Det ska finnas en strategi och tanke i ditt marknadsföringsarbete. Var noga med att följa upp dina aktiviteter och se vad som fungerar och vad det är som inte ger särskilt stor effekt.
 

Fel lokalisering

För vissa verksamheter är lokaliseringen helt avgörande för företagets överlevnad. Var inte ”dumsnål” och etablera dig i en billig lokal som ligger dåligt till. Kostnaderna må hållas nere men intäkterna blir många gånger därefter. Tänker du överta en verksamhet som gått dåligt ska du alltid titta på lokaliseringen. Var det platsen eller den tidigare ägarens oförmåga som ledde till att han/hon ville sälja.

Glöm inte att ta reda på vad som är på gång nu, och i den närmaste framtiden, runt din lokal. Exempelvis kan förutsättningarna helt förändras av en ny vägsträckning, ett byggprojekt som stör kundtillströmningen under en längre tid.
 

Fel timing

Att överta eller dra igång en presentbutik i januari är ingen bra idé. Den stora försäljningen sker ju de sista månaderna på året. Generellt är det dålig timing att starta sin verksamhet strax innan sommaren eftersom kunder och personer med beslutsrätt är svåra att nå under semesterperioden. Undantaget är naturligtvis verksamheter som har sin största försäljning under sommarperioden. Det kan också vara på det viset att marknaden inte är mogen för din produkt eller tjänst. Gör därför en noggrann marknadsundersökning.
 

Beroende av en eller ett fåtal kunder

Är en stor del av företagets omsättning knutet till en eller två större kunder tar ditt företag en stor risk. Om en av dessa byter till en annan leverantör blir det omedelbart ett stort tapp vilket kan ta tid att kompensera. Om en av dina dominerande kunder går i konkurs kan det bli ännu värre om de dessutom är skyldiga dig pengar för utfört arbete eller sålda produkter. Försök att bredda företagets kundbas även om det ser bra ut just för tillfället. Din beroendeställning kommer att minska och du får en starkare ställning i förhandlingar.
 

Din produktportfölj

Håll dig till din kärnverksamhet i början och bli duktig på det du håller på med. Skulle din verksamhet ”spreta” för mycket är det lätt att dra på sig onödiga kostnader och dina kunder blir lite osäkra på vad ditt företag är riktigt bra på. När du vill växa så bygg vidare utifrån din/företagets kärnkompetens.
 

Planera för förändringar

Det som händer idag är inte detsamma som det som kan hända i morgon. Din marknad och omgivning förändras ständigt. Försök att bli duktig på att strategiskt planera din verksamhet. Dina mål ska vara realistiska och tydliga. Utforma strategier för att nå dessa. Gör alternativa planer om vissa saker inträffar på vägen – för det gör det. Om en konkurrent plötsligen dyker upp – hur ska du agera då? Om marknaden minskar – hur drar du då ned på kostnader?
 

Kan du din verksamhet

Har du tillräcklig erfarenhet och kunskap inom företagets verksamhetsområde? Fundera på den frågan noga. Behöver du mer kunskap och erfarenhet ska du skaffa den innan du startar företaget annars kan det kosta dig mycket pengar i onödan. Ta hjälp av utomstående expertis vid behov. Allmän kunskap om företagande kan du t.ex. få genom att läsa det som finns på expowera.
 

Är du beredd att lägga den tid som krävs

Det är lätt att underskatta den tid som krävs för att starta upp en verksamhet. Allt känns nytt och några upparbetade rutiner finns inte. Många kvällar och helger kommer att behövas för att få ”hjulen att snurra”. Det är mycket viktigt att diskutera detta med dina närstående. Är de beredda att stötta dig?
 

Kan du sälja

Det räcker inte med att vara duktig på det företaget säljer, det gäller också att vara duktig på att sälja. Vissa människor känner ett motstånd i att kontakta potentiella kunder, t.ex. via telefon, för man är rädd för det nej som oftast är svaret. Många finner omedvetet på ursäkter för att slippa detta arbete – något annat måste ”fixas” först. Känns det på det viset gäller det att ta hjälp av dem som är duktiga på kundkontakter.
 

Underskattning av kostnader

När du beräknar ditt behov av startkapital måste du se till att marginalen är god till den summa du räknat fram. Ta och plussa på lite grann för varje kostnadsslag. Det är mycket vanligt att kostnaderna blir högre än vad man räknat med i en företagsstart. Inte nog med att kostnaderna blir högre, även inkomsterna har en förmåga att komma senare än vad som är planerat. Ha därför ett tillräckligt startkapital redan från början.
 

Problem med likviditeten

Precis som nämnts i punkten ovan kan det gå lång tid mellan företagets betalningar till leverantörer och till inbetalningarna från kunder. Ofta får ett nystartat företag dåliga kredittider i början av sin verksamhet samtidigt som det måste lämna generösa villkor till sina kunder för att komma in på marknaden. Företag som är säsongsberoende kan också få stora likviditetsproblem genom att t.ex. säsongen kan vara beroende av vädret. Se därför till att startkapitalet är tillräckligt stort för att kunna tackla denna tiddifferens.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar