Marknaden

På din marknad finns ett stort antal aktörer. Där finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika distributionskanaler. Där finns också produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets produkter eller tjänster, men också olika typer av nätverk, värderingar, lagar och regler samt mycket mer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Din marknad har också en geografisk dimension och kan vara lokal, regional, nationell eller global.

Du ska nu beskriva den marknad, den bransch, du kommer att starta ditt företag i. Vi hjälper dig nedan med ett antal punkter som förhoppningsvis gör det lite enklare att beskriva marknaden.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Din marknad

 • Börja med att beskriv hur det just nu ser ut i den bransch där du ska starta företaget. Hur är framtidsutsikterna för branschen som helhet? För den del, den nisch, där du ska vara verksam.
   
 • Är det en mer ny bransch t.ex. IT – sektorn, vindkraft, eller en mogen bransch t.ex. livsmedelsbranschen. Vilka faktorer är det som kan påverka branschen, både positiva och negativa, i den framtida utvecklingen?
   
 • Hur påverkas branschen av livsstilstrender (exempelvis mer miljöengagemang), förändringar i sociala värden, modetrender?
   
 • Finns det nya produkter och/eller tjänster som är under utveckling? Kanske är det just du som håller på och introducerar dem?
   
 • Finns det några etableringshinder för att komma in på marknaden? Krävs det speciallistkunskap? Krävs det tillstånd som är svåra att få etc?
   
 • Finns det någon statlig påverkan via t.ex. prisregleringar, stöd, särskilda miljökrav?
   
 • Hur fungerar marknaden med tillverkare, leverantörer, återförsäljare och så vidare? Finns det någon som dominerar, t.ex. styr prisbilden?
   
 • På vilket geografiskt område har du tänkt dig att bedriva verksamheten t.ex. lokalt, regionalt? Hur stort är det totala kundunderlaget?
   
 • Vänder du dig mot konsumenter eller mot företag?
   
 • Hur många är konkurrenterna? Är det någon som dominerar eller är de flesta ”jämbördiga”?
   
 • Vem/vilka blir dina leverantörer?
   
 • Är företagets lokalisering viktigt? Behöver du finnas nära kunden (t.ex. butik) eller nära en leverantör för att råvaran är känslig eller att transportkostnaden är hög?
   

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Nätverk
Mål

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar