Marknaden

På din marknad finns ett stort antal aktörer. Där finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika distributionskanaler. Där finns också produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets produkter eller tjänster, men också olika typer av nätverk, värderingar, lagar och regler samt mycket mer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Din marknad har också en geografisk dimension och kan vara lokal, regional, nationell eller global.

Du ska nu beskriva den marknad, den bransch, du kommer att starta ditt företag i. Vi hjälper dig nedan med ett antal punkter som förhoppningsvis gör det lite enklare att beskriva marknaden.
 

Din marknad

 • Börja med att beskriv hur det just nu ser ut i den bransch där du ska starta företaget. Hur är framtidsutsikterna för branschen som helhet? För den del, den nisch, där du ska vara verksam.
   
 • Är det en mer ny bransch t.ex. IT – sektorn, vindkraft, eller en mogen bransch t.ex. livsmedelsbranschen. Vilka faktorer är det som kan påverka branschen, både positiva och negativa, i den framtida utvecklingen?
   
 • Hur påverkas branschen av livsstilstrender (exempelvis mer miljöengagemang), förändringar i sociala värden, modetrender?
   
 • Finns det nya produkter och/eller tjänster som är under utveckling? Kanske är det just du som håller på och introducerar dem?
   
 • Finns det några etableringshinder för att komma in på marknaden? Krävs det speciallistkunskap? Krävs det tillstånd som är svåra att få etc?
   
 • Finns det någon statlig påverkan via t.ex. prisregleringar, stöd, särskilda miljökrav?
   
 • Hur fungerar marknaden med tillverkare, leverantörer, återförsäljare och så vidare? Finns det någon som dominerar, t.ex. styr prisbilden?
   
 • På vilket geografiskt område har du tänkt dig att bedriva verksamheten t.ex. lokalt, regionalt? Hur stort är det totala kundunderlaget?
   
 • Vänder du dig mot konsumenter eller mot företag?
   
 • Hur många är konkurrenterna? Är det någon som dominerar eller är de flesta ”jämbördiga”?
   
 • Vem/vilka blir dina leverantörer?
   
 • Är företagets lokalisering viktigt? Behöver du finnas nära kunden (t.ex. butik) eller nära en leverantör för att råvaran är känslig eller att transportkostnaden är hög?
   

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Nätverk
Mål

Lämna en kommentar