Delägare

Kanske startar du företaget tillsammans med någon eller några andra. Bildar ett handelsbolag eller kanske ett aktiebolag. Ibland går man in som delägare i ett redan befintligt företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I affärsplanen är det lämpligt att du/ni beskriver hur ägandeförhållandet ser ut, samt var och ens uppgift i företaget.

Här har vi ställt upp ett antal punkter (frågor) som vi tycker bör finnas med i er beskrivning (svara på).
 

Företag tillsammans

 • Namnge alla delägare i företaget. Beskriv var och ens andel av företaget.
   
 • En beskrivning av vars och ens bakgrund, erfarenhet, yrkeskunskap etc. (se punkterna under rubriken Bakgrund här i affärsplanen).
   
 • Vem skall göra vad i företaget? Vad kommer vars och ens arbetsuppgift, ansvarsområde att vara, t.ex. produktion, försäljning?
   
 • Hur kommer er arbetstid att fördelas? Arbetar alla full tid eller kommer någon att arbeta deltid?
   
 • Finns det någon som enbart går in med kapital och vill ha avkastning på detta? Vilka krav ställer den personen på återbetalning?

Viktiga punkter i ett: Kompanjonavtal
Exempel på:
Kompanjonavtal, handelsbolag.
 

Aktiebolag

 • Vilka aktieägarna är och deras respektive andel.
   
 • Om du går in som delägare, kommer tidigare ägare att vara aktiva eller drar de sig tillbaka men behåller en aktiepost?
   
 • Vilka andra engagemang har aktieägarna?
   
 • Hur är styrelsen sammansatt? Finns det personer där som inte är aktieägare? Är företagets ledning detsamma som bolagsstyrelsen.
   
 • Finns det planer på att låta andra personer gå in som delägare under den närmaste framtiden?

Viktiga punkter i ett: Aktieägaravtal
 

Andra samarbetsformer

 • Kanske startar du ett företag under ett franchiseavtal. Även om du är ensam ägare till företaget innebär ett sådant avtal många gånger långt- gående krav från franchisegivaren. Beskriv hur detta avtal påverkar företaget.
   
 • Ibland går företag samman för ett gemensamt projekt, genom avtal eller genom att bilda ett gemensamt bolag. Kanske startar du ett företag där t.ex. en leverantör bidrar på olika sätt. Beskriv eventuella samarbetsformer.
   
 • Företag kan också startas som kooperativ. Kanske t.ex. som ett privat dagis, gemensam butik, en maskinstation för jordbruksmaskiner. På vilket sätt kommer ert kooperativa företag att fungera?
   
 • Att arbeta i ett ”formaliserat nätverk” är inte heller ovanligt. Du och några kollegor kanske startar en enskild firma var, men bildar t.ex. ett gemensamt försäljningsbolag. Kanske är ni samarbetande konsulter av olika slag, som jurist på ett gemensamt advokatkontor, som tandläkare i en tandläkargrupp etc. Beskriv hur ert förhållande i det gemensamma bolaget kommer att regleras.

Viktiga punkter i ett: Franchiseavtal
 

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Budgetering
Finansiering
Nätverk
Mål

Lämna en kommentar