Aktieägaravtal, viktiga avtalspunkter

Viktiga avtalspunkter När ni skriver ett aktieägaravtal, börja med att beskriva företagets affärsidé, syfte och mål. Ni beskriver också er gemensamma uppfattning avseende den verksamhet som ska bedrivas, hur det dagliga arbetet ska fördelas, hur beslut ska fattas, hur en utveckling av företaget ska ske, vilka mål som prioriteras mm. Denna allmänna beskrivning över hur...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Viktiga avtalspunkter

När ni skriver ett aktieägaravtal, börja med att beskriva företagets affärsidé, syfte och mål. Ni beskriver också er gemensamma uppfattning avseende den verksamhet som ska bedrivas, hur det dagliga arbetet ska fördelas, hur beslut ska fattas, hur en utveckling av företaget ska ske, vilka mål som prioriteras mm. Denna allmänna beskrivning över hur ni gemensamt ser på olika saker har stor betydelse vid en eventuell tvist. Tänk så här – ”vad är syftet med att vi ska bedriva en verksamhet tillsammans” – för om ni inte är överens om detta är det garanterat bäddat för konflikt i framtiden. Här följer några viktiga punkter som brukar ingå i ett aktieägaravtal:
 • Vilka som är de ingående delägarna.
 • Bolagets ändamål. Om avsikten i första hand är att konsolidera bolaget och bygga upp en substans och i andra hand dela ut vinster till ägarna.
 • Vad som gäller bolagsstämma och styrelse. Vilka som ska ingå i styrelsen och vem som skall verka som ordförande. Ska externa personer tas in i styrelsen? Att på bolagsstämman utöva den rösträtt som tillkommer var och en. Vilka frågor som det måste gälla enighet i, t.ex. försäljnings- och marknadsföringssatsningar, ändring av bolagsordning, nyemission, större investering.
 • På vilket sätt aktier får överlåtas. Hembudsskyldighet (skyldighet att erbjuda övriga delägare att lösa in aktierna) av aktier vid sjukdom, dödsfall eller om ägare vill sälja. Hur företaget (aktierna) värderas vid ett sådant tillfälle.
 • Arbetsfördelningen. Vem av delägarna som ska ansvara för vad och vilka arbetsuppgifter var och en ska utföra.
 • Vilka beloppsgränser gäller för inköp av olika slag där en enskild del- ägare kan fatta ett eget beslut? Ska det finnas ett totalbelopp under en viss tidsperiod, inom vilket en delägare har rätt att fatta egna beslut?
 • Arbetstid och ersättning. Kommer alla att arbeta lika mycket? Hur skall lönen till ägarna beräknas?
 • På vilket sätt ska andra förmåner fördelas mellan ägarna, t.ex. avsättningar i pensionsfonder, kapitalförsäkringar, bilförmåner.
 • Om överskott uppkommer, hur skall detta fördelas mellan delägarna?
 • Om det uppstår förluster i företaget, hur ska dessa fördelas bland ägarna? Om nytt kapitaltillskott krävs, ska detta fördelas efter tidigare insatt kapital?
 • Vad händer om någon av delägarna blir långvarigt sjuk och inte kan deltaga i företaget? Hur lång tid ska gå innan övriga kan ”köpa ut” vederbörande? På vilket sätt ska då företaget (aktieandelen) värderas?
 • Hur aktierna ska värderas.
 • Vad händer då delägare utträder, säljer sitt aktieinnehav? Fortsatt sekretess och lojalitet. Förbud mot konkurrerande verksamhet under en viss tid.
 • Vad ska gälla om delägare vill överlåta sin aktier till någon annan. På vilket sätt kan nya delägare, aktieägare, komma in i företaget?
 • Vad ska gälla om någon bryter mot avtalet?
 • På vilket sätt som eventuella tvister skall lösas. Via domstol eller skiljenämnd.
 • Hur länge avtalet ska gälla. På vilket sätt det förlängs och hur lång uppsägningstiden ska vara.
Läs mer om: Kompanjonavtal, viktiga avtalspunkter Kompanjonavtal HB Franchiseavtal, viktiga avtalspunkter

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar