Kompanjonavtal, viktiga avtalspunkter

När ni skriver ett kompanjonavtal, börja med att beskriva företagets affärsidé, syfte och mål. Ni beskriver också er gemensamma uppfattning avseende den verksamhet som ska bedrivas, hur det dagliga arbetet ska fördelas, hur olika beslut ska fattas, hur en framtida utveckling av företaget ska ske, vilka mål som prioriteras mm.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Viktiga avtalspunkter

Denna allmänna beskrivning över hur ni gemensamt ser på olika saker har stor betydelse vid en eventuell tvist. Tänk så här – ”vad är syftet med att vi ska bedriva en verksamhet tillsammans” – för om ni inte är överens om detta är det garanterat bäddat för konflikt i framtiden.

Här följer några viktiga punkter som brukar ingå i ett kompanjonavtal:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Vilka är de ingående kompanjonerna.
   
 • Arbetsfördelningen. Vem av kompanjonerna ska ansvara för vad och vilka arbetsuppgifter ska var och en utföra.
   
 • Vilka beloppsgränser gäller för inköp av olika slag där en enskild del- ägare kan fatta ett eget beslut? Ska det finnas ett totalbelopp under en viss tidsperiod, inom vilket en delägare har rätt att fatta egna beslut?
   
 • Arbetstid och ersättning. Kommer alla att arbeta lika mycket? Hur ska den ekonomiska ersättningen till ägarna fördelas? I handelsbolag tas ersättningen ut som ägaruttag.
   
 • På vilket sätt ska andra förmåner fördelas mellan ägarna, till exempel avsättningar i pensionsfonder, kapitalförsäkringar, bilförmåner.
   
 • I stort sett alla företag kräver att kapital sätts in av delägarna i företagsstarten. På vilket sätt ska det insatta kapitalet värderas när det eventuellt betalas tillbaka i framtiden? Ska det utgå ränta fram till återbetalningstillfället? Om ägarnas insatta belopp skiljer sig åt, kommer var och ens ”andel” i företaget att motsvara det insatta beloppet?
   
 • Om det uppstår förluster i företaget, hur ska dessa fördelas bland ägarna? Om nytt kapitaltillskott krävs, ska detta fördelas efter tidigare insatt kapital?
   
 • Delägarna i ett handelsbolag har alltid ett solidariskt ansvar för företagets förpliktelser. Många gånger får lån tas med privat borgen som säkerhet. Vid betalningsproblem är det den med bäst betalningsförmåga eller säkerhet som långivarna kräver återbetalning ifrån. På vilket sätt kan denna person kräva ersättning från de andra delägarna?
   
 • Vad händer om någon av delägarna blir långvarigt sjuk och inte kan deltaga i företaget? Hur lång tid ska gå innan övriga kan ”köpa ut” vederbörande? På vilket sätt ska företaget då värderas?
   
 • Hur ska företaget värderas om någon delägare vill dra sig tillbaka eller avlider?
   
 • Vad händer då delägare utträder? Fortsatt sekretess och lojalitet. Förbud mot konkurrerande verksamhet under en viss tid.
   
 • Vad ska gälla om delägare vill överlåta sin andel till någon annan. På vilket sätt kan nya delägare komma in i företaget?
   
 • Vad ska gälla om någon bryter mot kompanjonavtalet?
   
 • På vilket sätt som eventuella tvister skall lösas. Via domstol eller skiljenämnd.
   
 • Hur länge avtalet ska gälla. På vilket sätt det förlängs och hur lång uppsägningstiden ska vara.
   

Läs mer om:

Kompanjonavtal HB
Aktieägaravtal, viktiga avtalspunkter
Franchiseavtal, viktiga avtalspunkter

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar