Budgetering

För den som är på gång att starta ett företag finns många tankar om den framtida ekonomin.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • Hur stor blir försäljningen?
   
 • Vilka kostnader kommer företaget att ha?
   
 • Räcker pengarna över sommaren?
   

Precis som du planerar din privata ekonomi:

 • Vilka inkomster har jag?
   
 • Vilka räkningar ska betalas?
   
 • Finns det marginal till att köpa en lägenhet och klara av lån och ränta?
   
 • Vad behöver sparas till semesterresan?

– måste du planera företagets framtid i ett ekonomiskt perspektiv, d.v.s. budgetera.
 

En ekonomisk planering är nödvändig

En budget är en ekonomisk plan i siffror. När företaget (du) budgeterar görs kvalificerade förutsägelser (gissningar) om framtiden. Dessa förutsägelser omvandlas till konkreta summor i kronor och placeras in i olika budgetar. Till grund ligger de ekonomiska mål du satt upp.

Det är naturligtvis inte lätt att förutsäga framtiden då man tänker starta ett företag. Att uppskatta vilka kostnader som kommer att uppstå brukar vara lättare än att beräkna den blivande försäljningen. En fördel är att ha en viss branschkännedom, eller känna någon som har det och att vederbörande kan ge råd och tips.

Mycket konkret går budgeteringsarbetet ut på att skaffa så mycket relevant information som möjligt, analysera den och klä den i siffror. Rent tekniskt är det mycket lätt att göra en budget, matematiken handlar bara om plus och minus. Det svåra ligger i att verkligen få reda på allt som behövs för att kunna göra en bra bedömning över exempelvis hur många potentiella kunder det finns och vilka som kan tänkas att köpa av det nystartade företaget.

En viktig del i budgetarbetet är att ta reda på vilka inkomst- och utgiftsposter som företaget har. Inkomstposterna brukar inte vara så många, utgiftsposterna är däremot betydligt fler. Börja budgetarbetet med att skriva ned alla poster som företaget kommer att ha.

Att budgetera innebär också att företaget kan slippa obehagliga överraskningar. Genom att planera ekonomin går det att styra de ekonomiska resurserna till både rätt tid och till rätt användning.

Självklart är det inte lätt att få verklighet och budget att stämma överens. Fördelen med en budget är att den används som rättesnöre. En avvikelse mot budget, positiv eller negativ, analyseras och åtgärder vidtas. Målet är inte att följa budgeten – är försäljningen större än förväntat gäller det bara att sälja ännu mer – men håll koll på kostnaderna.

Ett nystartat företag behöver göra följande budgetar

 • Försäljningsbudget för startåret och år 2
   
 • Resultatbudget för startåret och år 2
   
 • Likviditetsbudget för startåret och år 2

Försäljningsbudgeten kan ingå som en del av resultatbudgeten.
 

Läs mer om:

Affärsplanen
Affärsidé
Bakgrund
Delägare
Produkt/Tjänst
Marknaden
Kunder
Konkurrenterna
Marknadsföring och försäljning
Finansiering
Nätverk
Mål

Lämna en kommentar