Uppdaterades:

I inköpsfunktionens roll ligger det att bevaka sina leverantörer. Kan tyckas vara ett hårt ord men innebörden är helt enkelt att veta så mycket som möjligt om sina leverantörer. Även en bevakning över potentiellt nya leverantörer ska ske.

Uppdaterades:

Om ditt företag har en stor andel inköp i förhållande till omsättningen bör ni skriva en inköpsplan. Detta gäller även då företaget köper in komponenter, varor, insatsvaror etc. som har strategisk betydelse för företaget.

Uppdaterades:

I takt med att företag allt mer specialiserat sig och att företagens produkter till stor del består av delar från underleverantörer och/eller andra tillverkare, har inköpsfunktionens betydelse ökat markant. Inköpsfunktionen har idag en stor strategisk betydelse i många företag.

Uppdaterades:

Efter att du gjort avslut och fått ordern har det blivit dags att leverera eller utföra det du lovat. Det är du som ska kontrollera att allt görs eller levereras på det sätt som du lovat kunden, även om det inte är du som utför själva handlingen. Men allt börjar med ett tack.

Uppdaterades:

Att få ett avslut är naturligtvis det viktigaste i säljprocessen. Har du fört säljsamtalet på rätt sätt och att din produkt/tjänst svarar mot kundens behov, kommer kundens köpbeslut mer eller mindre automatiskt. Kanske inte direkt uttalat, men genom att kunden sänder ut köpsignaler som du måste lära dig tolka.

Du är nu inne i en fas där kunden aktiveras. Genom att t.ex. demonstrera en produkt, använda dig av olika säljhjälpmedel (broschyrer, ritningar etc.), skapar du förutsättning för att starta behovsanalysen. Den innebär att du tar reda på vilka behov, egenskaper, bedömningspunkter med mera som kunden tycker är viktigast, genom att ställa olika typer av frågor.

Uppdaterades:

Vi antar nu att du har en lista över företag som du ska kontakta. Där det har funnits möjlighet har du identifierat namn på både den som är be- slutsfattare och den eller de som kan påverka beslutet. Du har förberett dig väl och har en viss kännedom om företaget du ska ringa till, kunskap om och argument för din egen produkt/tjänst samt god kunskap om konkurrenterna och deras respektive produkt eller tjänst.

Uppdaterades:

Innan det är dags att ringa upp den potentielle kunden och be att få komma på ett säljbesök gäller det att förbereda sig inför säljsamtalet.

Uppdaterades:

Oavsett om ditt företag är etablerat på marknaden eller nystartat, gäller det att hitta nya kunder. Även om företaget har funnits i branschen en längre tid har kunderna en viss förmåga att på sikt försvinna.

Uppdaterades:

Att kunna sälja sin produkt eller tjänst är naturligtvis ett måste för ett företag. De flesta företag strävar hela tiden mot att kunna göra det på ett effektivare och bättre sätt.

Det borde vara lika självklart för företagaren att försäkra sitt företag som för privatpersonen att ha hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Men det är det inte. Hela 30% av de företag som klassas som ”småföretag” är oförsäkrade. Till viss del kan det handla om okunskap gällande vad man som småföretagare bör tänka på gällande försäkringen. Ett missförstånd är exempelvis att en företagsförsäkring bara försäkrar egendom.

När du startar din verksamhet är det viktigt att du ser efter vilket skyddsnät som behövs. Självklart skaffar du ett försäkringsskydd för ditt företag, det finns mycket som kan hända. Du får dock inte glömma bort dig själv. När du blir företagare gäller inte de kollektiva försäkringar som du förmodligen haft som anställd. Därför måste du också se om ditt personliga försäkringsskydd.