14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter – introduktion

När du startar din verksamhet är det viktigt att du ser efter vilket skyddsnät som behövs. Självklart skaffar du ett försäkringsskydd för ditt företag, det finns mycket som kan hända. Du får dock inte glömma bort dig själv. När du blir företagare gäller inte de kollektiva försäkringar som du förmodligen haft som anställd. Därför måste du också se om ditt personliga försäkringsskydd. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En handlingsplan är den konkreta plan som på kort sikt styr arbetet i företaget. Den bygger på att de olika aktiviteter som görs, tillsammans ska leda fram till de mål företaget ställt upp på både kort och lång sikt.
 

Skyddsnät

Innehållet i en normal företagsförsäkring

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En normal paketförsäkring innehåller följande typer av försäkringsskydd.

 • Egendomsförsäkring
  Är som namnet antyder till för att försäkra din egendom. Bör bl.a. omfatta följande försäkringar: brand, inbrott och rån, vattenledningsskada, maskin, glas (skyltfönster), varulager, lager, datorer d.v.s. försäkringen ska täcka dina behov när det gäller skador på byggnader, dina inventarier och lösöre, varor och produkter i lager.
   
 • Avbrottsförsäkring
  Om du t.ex. råkar ut för brand, vattenskada, maskinskada, kan det ta ganska lång tid innan du kommer igång igen med din verksamhet. Avbrottsförsäkringen är till för att du skall klara dig ekonomiskt under denna tid.
   
 • Ansvarsförsäkring
  Enligt svensk rätt är du skyldig att ersätta en skada som vållats genom uppsåt eller vårdslöshet (oaktsamhet, fel, försummelse). Ansvarsförsäk- ringen är till för att täcka de skadeståndskrav som företaget kan ställas inför. 
   

Personligt försäkringsskydd

Förutom de normala liv- och pensionsförsäkringar många tar finns det andra viktiga försäkringar. En arbetslöshetsförsäkring är inte dumt att ha. För vissa kan det vara bra att ha en sjukavbrottsförsäkring och driver man företaget tillsammans med någon annan finns möjligheten till kompanjonförsäkring.
 

Försäkringskassan 

SGI (sjukpenninggrundande inkomsten) är den inkomst som du får, antingen i form av anställning eller som inkomst av annat förvärvsarbete.

Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas normalt på företagets beräk- nade nettointäkt under ett år. Under företagets uppbyggnadsfas finns möjlig- heten att få ett högre SGI än nettointäkten. Nettointäkten för många nystartade företag är väldigt låg i början. Försäkringskassan beräknar då en jämförelse- inkomst. 
 

Start av näringsverksamhet 

För arbetslösa som vill starta ett företag finns möjlighet att under sex månader få ett bidrag (aktivitetsstöd) för start av näringsverksamhet (kallades tidigare SEB – starta eget bidrag). 

Bidraget ges under 6 månader. Det är knutet till dig personligen och är till för att hjälpa till med den personliga ekonomin. Bidraget har ingenting med företaget att göra och ska inte blandas in i företagets ekonomi, budgetar etc.
 

En handlingsplanen ger struktur 

Handlingsplanen ska ge svar på frågor som exempelvis: 

 • När i tiden ska något göras?
   
 • Var, på vilken plats, ska det göras?
   
 • Hur ska det göras?
   
 • Vilket är det konkreta målet med handlingen?
   
 • Vad kostar det?

Att göra en strukturerad handlingsplan över hur arbetet med att starta företaget skall genomföras kan vara värdefullt. Att skriva ned vad som behöver göras, när i tiden något måste vara klart mm, ger en bra tidsuppfattning över företagets etableringsprocess. 
 

Kontakter

I många situationer är det bra att kunna diskutera sina planer med någon annan. Det finns många som kan ge goda råd, tips eller hjälpa till med information vid till exempel företagsetablering.

 

Vidare till: 14. Arbetsuppgifter och 14. Kunskapstest

  

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar