1. Din idé, affärsplanen

Beskriv din grundläggande idé
 
Börja med att beskriv din produkt och/eller tjänst, din grundläggande idé. Se det som en kortfattad inledning på din affärsplan (under avsnitt 3 ska du mer utförligt och detaljerat beskriva din affärsidé). 
 
Ge även en generell beskrivning av produkten/tjänsten, hur det idag fungerar på din marknad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Arbetsuppgifter avsnitt 1

Idé – affärsidé – ett företag
 
 
Formulera din affärsidé
 
Formulera din affärsidé i några få meningar.

  • Vad företaget ska arbeta med. 
  • Vilka kundbehov företaget tillfredsställer.
  • Vem som är kunden.
  • Företagets unikitet.
  • m.m. 

För många är det svårt att börja med att försöka formulera affärsidén på ett kortfattat sätt. Orsaken till detta är att man inte är riktigt klar över sin affärsidé – däremot har man i grunden en god idé. Gör dock ett försök. Fortsätt sedan med de andra områdena och gå därefter tillbaka hit då du tycker att du fått mer ”grepp” över den tilltänkta verksamheten. Kanske har affärsidén förändrats under arbetets gång.

Affärsidé
 

Ställa samman rubrikerna (gör en innehållsförteckning) i din affärsplan
 
Syftet med att skriva en affärsplan är flera. Förutom att du (ni om flera) får ett slags ramverk att arbeta efter är det ett underlag då man söker lån på bank, kanske stöd hos ALMI, eventuellt ett ”Starta Eget Bidrag” (heter egentligen Start av Näringsverksamhet), underlag för olika satsningar mm. 

Du ska nu skapa en innehållsförteckning, göra en struktur, så att det blir lättare för dig att arbeta med din företagsidé och konstruera en tydlig affärsplan.

Starta Affärsplanen

mer utförlig

Affärsplanen
 

Egenskaper hos en företagare

Vilka egenskaper som en företagare behöver vara utrustad med är naturligtvis beroende av vilken typ av verksamhet som vederbörande ska starta upp. Dock finns det en hel del egenskaper som en företagare generellt bör besitta.

Ta inte detta för allvarligt. Mycket går att utveckla d.v.s. ”lära sig”. Många ja underlättar i alla fall.

Egenskaper hos en företagare
 

Vidare till: 1. Introduktion och 1. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar