Affärsplanen

Affärsplanen:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • Beskriver tydligt företagets mål, både externt och internt.
   
 • Förankrar verksamheten hos företagets intressenter.
   
 • Är en källa till inspiration och styr den dagliga verksamheten.
   
 • Systematiserar information och gör den överskådlig.
   
 • Utgör ett bedömningsinstrument och visar på framtida möjligheter.
   
 • Förändras i takt med att verksamheten förändras.

Syftet med en affärsplan är flera

Eftersom syftet med att skriva en affärsplan kan vara flera, har många företag olika versioner av sin affärsplan. Affärsplanen sammanfattar verksamheten och innehåller många olika delar. Beroende på vem det är som ska läsa affärsplanen läggs olika vikt inom olika områden. Investerare är intresserade av hur framtidspotentialen ser ut och hur trovärdig ledning och styrelse är för att nå det önskade resultatet. Leverantörer och distributörer är intresserade av företagets stabilitet. En person som ska rekryteras till en chefsbefattning är självklart intresserad av hur det verksamhetsområdet skall hanteras i framtiden.

Affärsplanen ska beskriva verksamhetens alla aspekter. På det sättet får företagsledning och anställda ett mycket bra underlag för hur företaget ska utvecklas i framtiden. Genom att ”vända på varje sten” ser man företagets styrka och svaghet och ett underlag skapas vilket leder till en samverkan mot gemensamt uppsatta mål.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det allra viktigaste är den process som genomgås då affärsplanen formuleras. Processen leder till eftertanke och ett antal frågeställningar måste klaras ut. Själva arbetet leder även till att nya idéer skapas och att förutsättningarna för dessa belyses.

I affärsplanen beskrivs de olika strategier som företaget valt och vilka de övergripande målen är.

Affärsplanen berättar för externa intressenter t.ex. kunder, leverantörer, kreditgivare, investerare, att företagets idéer bygger på väl dokumenterade fakta och att företagets utveckling vilar på sunda antaganden.

Det är viktigt att komma ihåg att affärsplanen är ett dynamiskt dokument som ska utvecklas parallellt med verksamheten. När något förändras gäller det att även se över sin affärsplan. Det kan vara lämpligt att ha en rullande affärsplan där en mer genomgripande bearbetning görs t.ex. vart tredje år. Beroende på bransch kanske den måste göras om oftare t.ex. inom IT-sektorn, medan det i en mogen bransch kanske räcker med vart fjärde år.

När det gäller själva dokumentet ska texten vara sammanfattande, inga ”målande” beskrivningar. Affärsplanen ska vara lätt att förstå när det gäller språket, bra uppställd, överskådlig och i övrigt prydlig. Det är också viktigt att du anger faktakällor och att bilagor med fördjupad information bifogas. Glöm inte sammanfattningen.

I detta avsnitt väljer vi att, under ett stort antal rubriker, till övervägande del i punktform beskriva vad som bör ingå i en affärsplan.

Eftersom detta är en generell uppställning måste den anpassas till just ditt företag. Ett tjänsteföretag beskriver inte sin verksamhet på samma sätt som ett företag med egen produkttillverkning. Vi hoppas ändå att den ska vara till nytta och hjälp då affärsplanen formuleras.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar