Affärsidén

Företagets affärsidé är den plattform utifrån vilket allt annat utgår. Den är vägledande och talar övergripande om hur företaget skall nå sina uppsatta mål.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bestämmer sig företaget för att ta ett nytt steg i utvecklingen, är det ibland så att affärsidén måste omformuleras.

Affärsidén tydliggör vad företaget sysslar med

Företagets affärsidé beskriver mot vilken marknad man vänder sig. Vilka behov som företaget tillfredsställer genom sina produkter och/eller tjänster.

Affärsidén skall också framhäva företagets styrka och unika kompetens.

När affärsidén formuleras bör svaren på följande frågor finnas:

 • Vad är företagets syfte på marknaden? Varför finns man till?
   
 • På vilken marknad/marknader arbetar företaget? Vilka är kunderna?
   
 • Vilka behov tillfredsställer företaget?
   
 • Vilka produkter eller tjänster erbjuder företaget som tillfredsställer de behoven?
   
 • Vad är det som gör att kunderna väljer vårt företag framför konkurrenterna?
   
 • Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för företaget?

Framhäv särskilt det unika som företaget har, det som särskiljer från konkurrenterna, till exempel:

 • Teknologiskt försprång
   
 • Patent, licenser
   
 • Varumärken
   
 • Annorlunda distributionssätt

Företaget har naturligtvis en historia. Beskriv om affärsidén har förändrats sedan företaget startade. Hur har den förändrats och varför?

Lämna en kommentar