Bakgrund

Beskriv på ett objektivt sätt den historiska bakgrund som företaget har och nuläget. Viktiga delar är, om grundarna, hur produkter/tjänster utvecklats, den ekonomiska utvecklingen, kort om marknadens utveckling och problem som funnits.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur länge har företaget funnits i branschen? Har några större förändringar i inriktning skett?

Grundarna

 • Vem / vilka var det som startade företaget?
   
 • På vilket sätt finansierades företagsstarten? Vilka villkor finns förknippade med det?
   
 • Finns grundarna kvar i företaget? Om de finns kvar – vilken roll har de i företaget?

Produkter / Tjänster

 • Vilka produkter har utvecklats, producerats och sålts hittills?
   
 • Vilka tjänster har sålts och hur har de utvecklats över tiden?
   
 • Uppnådda erfarenheter gällande till exempel kvalité och pålitlighet, produkten eller tjänstens rykte (image) på marknaden, prisutvecklingen?
   
 • Förändringar i produktionssätt t.ex. utlagd legotillverkning, koncentration av produktion.

Ekonomiska utvecklingen

 • Företagets försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Förändring i soliditet.
   
 • Kostnadsutvecklingen för t.ex. råvaror, distribution.
   
 • Företagets utveckling, lönsamhet, i jämförelse med övriga i branschen.

Marknadens utveckling

 • Hur har marknaden, branschen, utvecklats? Finns det viktiga faktorer som påverkat utvecklingen?
   
 • Uppnådda marknadsandelar totalt och fördelat på, produkt/produktgrupper, tjänster?
   
 • Hur har relationerna till viktiga leverantörer och distributörer utvecklats?
   
 • Varumärken – skapats, eller tappat i värde?
   
 • Positionen på marknaden. Varför väljer kunden våra produkter och inte konkurrentens? Finns det skäl till att tro att produkterna/tjänsterna kan bli svårsålda eller t.o.m. ersatta?

Problem

 • Har företaget haft några väsentliga problem som t.ex. har lett till försäljning eller nedläggning av verksamhet, rekonstruering eller omorganisation av företaget?
   
 • Har företaget haft t.ex. lönsamhetsproblem, produktionsproblem? Vilka åtgärder har vidtagits för att inte återupprepning skall ske?

Lämna en kommentar