Ägare

Vem äger företaget - en eller flera? Finns det kompanjonavtal eller aktieägaravtal som reglerar förhållandet mellan ägarna?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beskriv ägarbilden och det engagemang ägaren/ägarna har i företaget. Finns externa investerare ska deras engagemang klargöras.

Är du ett mindre företag och kanske ensam ägare kan du slå ihop denna rubrik med det som även beskrivs under rubriken Företagsledning.

Ägarbild

 • Vem eller vilka är det som äger företaget? Hur fördelar sig ägandet, till exempel aktieposters storlek och röststyrka.
   
 • Hur har ägarbilden förändrats över åren? Hur länge har nuvarande ägare varit ägare av företaget?
   
 • Är ägaren/ägarna aktiva i företaget? På vilka poster?
   
 • Finns det anställda i företaget som är delägare t.ex. ledningsgruppen, andra nyckelpersoner eller övriga medarbetare?
   
 • Har företaget utställt aktieoptioner, konvertibler? Finns det planer på att göra detta?
   
 • Finns det aktieägaravtal eller kompanjonavtal? Kan bifogas affärsplanen.

Externa investerare

 • Beskriv om det finns någon/några externa investerare.
   
 • Vilket är deras engagemang? Vad har de för krav på avkastning, finns det tidpunkt då de vill realisera sin vinst?

Lämna en kommentar