Styrelse och revisorer

Beskrivning av de personer som ingår i styrelsen. Vem som är företagets revisor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om några förändringar är på gång avseende styrelse eller revisor skall detta anges. Finns det någon vakans i styrelsen?

Styrelseledamöter

 • Kvalifikationer, erfarenhet och utbildning.
   
 • Beskriv ledamöternas roll i styrelsen t.ex. ordförande, ordinarie ledamot, juridiskt eller tekniskt sakkunnig.
   
 • Deras övriga styrelseuppdrag och engagemang i andra verksamheter.
   
 • Om de äger aktier i företaget, har optioner etc. Är någon anställd i företaget?
   
 • Tidigare styrelseledamöter under de senaste åren och varför de avgått eller dragit sig tillbaka.

Revisor

 • Vem är företagets revisor?
   
 • Under hur lång tid har revisorn varit revisor i företaget?
   
 • Om revisorn är ganska ny, beskriv vem som tidigare varit revisor åt företaget?

Lämna en kommentar