Företagsledning

Vilka är det som styr företaget? Beskriv personerna i ledningsgruppen, komplettera gärna med ett organisationsschema.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För dig som är i ett mindre företag och kanske även ägare, kombinera denna rubrik med det som finns under rubriken Ägare.

Ledningsgruppen

 • Beskriv vilka som ingår i ledningsgruppen och deras olika ansvarsområden.
   
 • Övriga uppgifter om ledningsgruppsmedlemmarna som bör ingå:

  – Deras erfarenhet, kvalifikationer.
  – Hur länge de funnits i företaget och på vilka poster.
  – Ålder
  – Om de äger aktier i företaget, optioner.
  – Engagemang i andra verksamheter.
   

 • Finns det några bonussystem eller liknande. Vad är företagets lönepolicy?
   
 • Avtal om avgångsvederlag, pensionsåtaganden.

Andra nyckelmedarbetare och experter

 • Beskriv företagets nyckelmedarbetare. Deras funktion och kvalifikationer.
   
 • Har företaget knutit till sig experter från t.ex. universitet/högskolor? På vilket sätt används dessa, rådgivande, i forsknings- och utvecklingsarbetet etc.?

Lämna en kommentar