Organisation

Här beskrivs företagets övergripande organisation. Är företaget en koncern (består av flera juridiska enheter)? Börja beskrivningen utav denna koncernstruktur.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett företags framgång ligger i medarbetarnas kunskap, kompetens, motivation och att alla effektivt styr mot samma mål. Detta innebär att den framtida utvecklingen för företaget påverkas av hur väl organisationen kan upprätthålla och förstärka dessa faktorer. Beskriv hur företaget tänker upprätthålla medarbetarnas kompetens, motivation etc.

Företag kan också ingå i allianser med varandra och på olika sätt arbeta i nätverk för att därigenom få tillgång till varandras ”expertis” t.ex. gemensam försäljningsorganisation, gemensam forskning och utveckling. Deltager företaget i denna typ av nätverk ska även detta beskrivas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Koncernen

 • Visa med ett organisationsschema kopplingen mellan moderbolag, dotterbolag och andra intressebolag.
   
 • Beskriv under vilka juridiska former bolagen verkar och ägarandel.
   
 • Vem är Verkställande Direktör och Styrelseordförande.
   
 • Statistiska uppgifter som
  – Omsättning
  – Resultat
  – Antalet anställda

Företaget

 • Beskriv företagets övergripande organisation. Komplettera med ett organisationsschema, som beroende av företagets struktur, t.ex. är funktionsindelat eller divisionsindelat.
   
 • Är det några organisatoriska förändringar på gång? Varför finns en önskan om förändring, motiven till detta?
   
 • I alla företag finns, mer eller mindre, kompetenskritiska befattningar. Beskriv dem och på vilket sätt företaget säkerställer dessa.
   
 • Personal
  – Antal anställda, totalt och hur de fördelas på olika funktioner, ålders- fördelning, genomsnittlig anställningstid etc.
  – Företagets rekryteringspolitik. Finns det vakanser inom olika yrkeskategorier? Är dessa personer en bristvara på arbetsmarknaden? På vilket sätt arbetar företaget för att lösa det problemet?
  – På vilket sätt hanteras kompetensutvecklingen i företaget?
   
 • Beskriv gärna hur de olika funktionerna i företaget samarbetar med varandra.

Samarbete i allians

 • Beskriv företagets samarbete med andra företag. Kan vara genom bindande avtal likväl som samarbete under friare former.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar