Organisation

Här beskrivs företagets övergripande organisation. Är företaget en koncern (består av flera juridiska enheter)? Börja beskrivningen utav denna koncernstruktur.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett företags framgång ligger i medarbetarnas kunskap, kompetens, motivation och att alla effektivt styr mot samma mål. Detta innebär att den framtida utvecklingen för företaget påverkas av hur väl organisationen kan upprätthålla och förstärka dessa faktorer. Beskriv hur företaget tänker upprätthålla medarbetarnas kompetens, motivation etc.

Företag kan också ingå i allianser med varandra och på olika sätt arbeta i nätverk för att därigenom få tillgång till varandras ”expertis” t.ex. gemensam försäljningsorganisation, gemensam forskning och utveckling. Deltager företaget i denna typ av nätverk ska även detta beskrivas.

Koncernen

 • Visa med ett organisationsschema kopplingen mellan moderbolag, dotterbolag och andra intressebolag.
   
 • Beskriv under vilka juridiska former bolagen verkar och ägarandel.
   
 • Vem är Verkställande Direktör och Styrelseordförande.
   
 • Statistiska uppgifter som
  – Omsättning
  – Resultat
  – Antalet anställda

Företaget

 • Beskriv företagets övergripande organisation. Komplettera med ett organisationsschema, som beroende av företagets struktur, t.ex. är funktionsindelat eller divisionsindelat.
   
 • Är det några organisatoriska förändringar på gång? Varför finns en önskan om förändring, motiven till detta?
   
 • I alla företag finns, mer eller mindre, kompetenskritiska befattningar. Beskriv dem och på vilket sätt företaget säkerställer dessa.
   
 • Personal
  – Antal anställda, totalt och hur de fördelas på olika funktioner, ålders- fördelning, genomsnittlig anställningstid etc.
  – Företagets rekryteringspolitik. Finns det vakanser inom olika yrkeskategorier? Är dessa personer en bristvara på arbetsmarknaden? På vilket sätt arbetar företaget för att lösa det problemet?
  – På vilket sätt hanteras kompetensutvecklingen i företaget?
   
 • Beskriv gärna hur de olika funktionerna i företaget samarbetar med varandra.

Samarbete i allians

 • Beskriv företagets samarbete med andra företag. Kan vara genom bindande avtal likväl som samarbete under friare former.

Lämna en kommentar