Produkter / Tjänster

Grunden för företagets verksamhet ligger i de produkter och/eller tjänster som företaget presterar. Beskriv produkterna/tjänsterna på ett sådant sätt att läsaren får en bra bild av nuläget, hur dessa förhåller sig i en jämförelse med konkurrenterna, och vilka substitut som finns på marknaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att säkerställa produkterna/tjänsternas fortlevnad i framtiden är viktigt så beskriv även eventuella förändringar samt vad som planeras i utvecklingshänseende.

Produkter / Tjänster

 • Beskriv produkten/tjänsten. Hur ”gammal” är den? Var befinner den sig i sin livscykel? Har större förändringar genomförts under åren? I jämförelse med konkurrenterna, ligger man före eller efter i utvecklingen?
   
 • Är ny teknik under utveckling (marknaden som helhet)? Finns det substitut på marknaden, som genom pågående utveckling kan bli ekonomiskt fördelaktigare för kunden att använda?
   
 • Är några genomgripande förändringar på gång? När i tiden? Krävs det dyra investeringar? Hur skall förändringen finansieras?
   
 • Vilka kringkostnader finns det och hur stora är dessa för företaget? Krävs det service för produkterna och hur omfattande är den? Finns det garantiåtaganden och vad beräknas de kosta företaget?
   
 • Är produkten/tjänsten lätt att kopiera för konkurrenter?
   
 • Beskriv gärna produkten/tjänsten utifrån ett kundperspektiv:
  – Livslängden, krävs ”uppdatering” och hur ofta.
  – Vilken inbesparing gör kunden?
  – Hur ser avkastningen på investeringen ut?
  – För- och nackdelen med produkten/tjänsten.
  – Kundens upplevda ”unikitet” med produkten/tjänsten.
  – Vilken utbildning krävs, underhåll och kundsupport?

Patent / Varuskydd / Licens

 • Har företaget patent eller varumärkesskydd för sina produkter? På vilka marknader? Hur länge återstår av patenttiden, varumärkesskyddet?
   
 • Finns det pågående arbete för patent-, varumärkes- eller designskydd?
   
 • Finns eventuella rättstvister avseende patentintrång etc.?
   
 • Är företaget licensgivare och/eller licenstagare? Hur länge gäller respektive licens?

Utvecklingen av Produkten/Tjänsten

 • Beskriv den pågående utvecklingen. Är den av löpande karaktär (mindre förbättringar), eller finns det inslag av större ”tekniska genombrott”?
   
 • Bedrivs företagets FoU (forskning och utveckling) enbart i egen regi eller existerar ett utvecklingssamarbete med andra företag?
   
 • Vilken produkt- och/eller tjänsteutveckling är planerad under den närmaste tiden? Hur är utvecklingsarbetet organiserat?
   
 • På vilket sätt finansieras utvecklingen? Med egna medel eller externa finansiärer?
   
 • Hur mycket har företaget hittills satsat i både kronor och personal på utveckling? Hur stora blir de framtida satsningarna?

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar