Marknader / Marknadsföring

Beskriv företagets bransch, marknad, och vilka viktiga faktorer det är som påverkar utvecklingen. Var i livscykeln befinner sig branschen, är den mogen eller är det en relativt ny bransch såsom IT?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hur är kapacitetsutnyttjandet i branschen? Det finns många branscher som har egna konjunkturcykler. Var befinner sig branschen just nu?

På vilket sätt marknadsförs produkterna/tjänsterna på marknaden?

Marknaden – just nu

 • Börja med att beskriv hur nuläget är på den marknad där företaget befinner sig.
  – Marknadens storlek.
  – Lokalisering, geografisk utbredning.
  – Tillväxtmöjligheter.
  – Andra viktiga egenskaper som kännetecknar marknaden.
   
 • Hur är marknaden indelad – segment, målgrupper? Inom vilka delar bedriver företaget sin verksamhet?
 • Hur stor är företagets marknadsandel?
   
 • Består företagets marknad av många jämnstarka aktörer eller några få? Finns det någon som dominerar?
   
 • Är det en ”ny” bransch t.ex. IT – sektorn eller en mogen bransch t.ex. livsmedelsbranschen?
   
 • Hur påverkas branschen av livsstilstrender (t.ex. mer miljöengagemang), förändringar i sociala värden, modetrender?
   
 • Finns det några etableringshinder för att komma in på marknaden? Krävs det specialistkunskap? Krävs det tillstånd som är svåra att få etc.?
   
 • Finns det någon statlig påverkan via exempelvis prisregleringar, stöd, särskilda miljökrav?
   
 • Är företagets lokalisering viktigt? Behöver företaget finnas nära kunden eller nära en leverantör för att råvaran är känslig eller att transport-kostnaden är hög?

Marknaden – framtiden

 • Finns det nya produkter och/eller tjänster som är under utveckling? Kanske är det just ert företag som håller på och inför dem?
   
 • Vilka faktorer är det som kan påverka marknaden, både positiva och negativa, i den framtida utvecklingen?
   
 • Vilka möjliga hot finns det från substitutprodukter?
   
 • Är marknaden attraktiv så att nya aktörer vill ta sig in på marknaden?
   
 • Om företaget arbetar inom olika segment – skall samtliga bearbetas i framtiden, någon avvecklas, något nytt läggas till?
   
 • Vilken marknadsandel prognostiseras i framtiden? På vilket sätt skall denna uppnås?

Marknadsföring

 • På vilket sätt har företaget bedrivit sin marknadsföring hittills? Hur har marknadsföringsresurserna fördelats på olika marknadsföringskanaler?
   
 • Håller företaget på och förändrar sin marknadsföringsstrategi? På vilket sätt och varför?
   
 • Beskriv om produkterna/tjänsterna har ett stort nyhetsvärde och ofta beskrivs i både fackpress likväl som i dagspress?
   
 • Kommer företaget att satsa mer på marknadsföring än tidigare?
   
 • Har företaget någon sorts samarbete med andra företag när det gäller marknadsföring? Kommer detta samarbete att förändras, utvecklas i framtiden?
   
 • Komplettera gärna med en utförligare marknadsföringsplan som bilaga till affärsplanen.

Lämna en kommentar