Marknader / Marknadsföring

Beskriv företagets bransch, marknad, och vilka viktiga faktorer det är som påverkar utvecklingen. Var i livscykeln befinner sig branschen, är den mogen eller är det en relativt ny bransch såsom IT?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur är kapacitetsutnyttjandet i branschen? Det finns många branscher som har egna konjunkturcykler. Var befinner sig branschen just nu?

På vilket sätt marknadsförs produkterna/tjänsterna på marknaden?

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Marknaden – just nu

 • Börja med att beskriv hur nuläget är på den marknad där företaget befinner sig.
  – Marknadens storlek.
  – Lokalisering, geografisk utbredning.
  – Tillväxtmöjligheter.
  – Andra viktiga egenskaper som kännetecknar marknaden.
   
 • Hur är marknaden indelad – segment, målgrupper? Inom vilka delar bedriver företaget sin verksamhet?

 • Hur stor är företagets marknadsandel?
   
 • Består företagets marknad av många jämnstarka aktörer eller några få? Finns det någon som dominerar?
   
 • Är det en ”ny” bransch t.ex. IT – sektorn eller en mogen bransch t.ex. livsmedelsbranschen?
   
 • Hur påverkas branschen av livsstilstrender (t.ex. mer miljöengagemang), förändringar i sociala värden, modetrender?
   
 • Finns det några etableringshinder för att komma in på marknaden? Krävs det specialistkunskap? Krävs det tillstånd som är svåra att få etc.?
   
 • Finns det någon statlig påverkan via exempelvis prisregleringar, stöd, särskilda miljökrav?
   
 • Är företagets lokalisering viktigt? Behöver företaget finnas nära kunden eller nära en leverantör för att råvaran är känslig eller att transport-kostnaden är hög?

Marknaden – framtiden

 • Finns det nya produkter och/eller tjänster som är under utveckling? Kanske är det just ert företag som håller på och inför dem?
   
 • Vilka faktorer är det som kan påverka marknaden, både positiva och negativa, i den framtida utvecklingen?
   
 • Vilka möjliga hot finns det från substitutprodukter?
   
 • Är marknaden attraktiv så att nya aktörer vill ta sig in på marknaden?
   
 • Om företaget arbetar inom olika segment – skall samtliga bearbetas i framtiden, någon avvecklas, något nytt läggas till?
   
 • Vilken marknadsandel prognostiseras i framtiden? På vilket sätt skall denna uppnås?

Marknadsföring

 • På vilket sätt har företaget bedrivit sin marknadsföring hittills? Hur har marknadsföringsresurserna fördelats på olika marknadsföringskanaler?
   
 • Håller företaget på och förändrar sin marknadsföringsstrategi? På vilket sätt och varför?
   
 • Beskriv om produkterna/tjänsterna har ett stort nyhetsvärde och ofta beskrivs i både fackpress likväl som i dagspress?
   
 • Kommer företaget att satsa mer på marknadsföring än tidigare?
   
 • Har företaget någon sorts samarbete med andra företag när det gäller marknadsföring? Kommer detta samarbete att förändras, utvecklas i framtiden?
   
 • Komplettera gärna med en utförligare marknadsföringsplan som bilaga till affärsplanen.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar