Force majeure

Force majeure /fɔʂ maˈɧœ̞ːr/ kallas nöd eller skador som inte kunnat förutsägas, ofta åsyftande naturkatastrofer som översvämning, jordbävning och vulkanutbrott. Uttrycket används inom juridiken, till exempel i sjörätten, vid mål angående ansvar för skada på lasten, för någon oförutsedd händelse, såsom orkan, blixtnedslag eller tät dimma. Det används även vardagligt om hinder som står utom ens makt och som man inte hade kunnat räkna med.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uttrycket force majeure kommer från franskan (uttal: [fɔʁs ma.ʒœʁ]) och betyder egentligen ’större/högre makt’. Det motsvaras av liknande termer på andra språk, som tyska höhere Gewalt, engelska act of God (egentligen ’Gudagärning’) och latin vis major.

Termer i äldre svenska lagtexter är högre hand och övermakt.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar