Överförmyndare

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten. I större kommuner har överförmyndaren tillgång till ett kansli med handläggare.

Verksamheten omfattar tillsyn av:

  • förmyndarskap/föräldraförvaltning, till exempel om motstridiga intressen finns mellan en förälder/förvaltare och en omyndig vid en bouppteckning
     
  • god man för myndiga som på grund av till exempel sjukdom inte kan ta vara på sina tillgångar eller föra sin talan
     
  • och om detta ej är tillräckligt förvaltarskap där personen ifråga förlorar sin rättshandlingsförmåga.

I uppdraget ligger också att tillse att gode män och förvaltare garanteras kunskap och utbildning.

Läs mer om:
Förmyndare

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar