Priskänslighet

Kundens priskänslighet - Priselasticitet 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är viktigt för företag att veta hur känslig (elastisk) efterfrågan är för förändringar i priset. Vissa varor och tjänster är mycket priskänsliga, andra är det inte. På samma sätt är vissa kunder mer priskänsliga än andra. Det gäller alltså att känna till vad som händer om priset höjs eller sänks.

Generellt kan man säga att vanliga så kallade stapelvaror är mer känsliga för prisförändringar än mer unika produkter. Kundgrupper med sämre ekonomi är mer priskänsliga än de med god ekonomi, vilket är ganska självklart.

Om företaget gör en mindre prisändring och efterfrågan bara ändras marginellt talar vi om att efterfrågan är oelastisk (låg priskänslighet). Skulle däremot den mindre prisändringen leda till en ganska avsevärd förändring i efterfrågan talar vi om att efterfrågan är elastisk (hög priskänslighet).

Matematiskt beräknas priselasticiteten genom att den procentuella kvantitets- förändringen i täljaren divideras med den procentuella prisförändringen av priset i nämnaren.

Faktorer som gör en efterfrågan mindre priselastisk kan exempelvis vara:

  • Få eller inga alternativ
  • Få eller inga konkurrenter
  • Köparna har svårt att ändra vanor och beteende
  • Köparna anser att priset är rimligt

Läs mer om:
Försäljning
Företagsekonomi

Lämna en kommentar