Rapporter

Efter varje period (månad) då bokföringen är utförd, en avstämning av vissa konton är gjord och eventuella fel rättade är det dags att plocka ut olika rapporter ur redovisningssystemet. Vanligaste rapporterna är följande

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • Momsrapport
  Visar vad företaget ska betala in i moms.
   
 • Verifikationslista
  Går lätt att kontrollera verifikationerna från listan. Placera den gärna först efter varje period som slutförts i bokföringspärmen – det blir då lätt att se var en viss verifikation finns.
   
 • Resultatrapport
  Är en sammanställning av företagets intäkter och kostnader under perioden. 
   
 • Balansrapport
  Visar företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt – i detta fall efter periodens slut.

Det allra viktigaste med resultat- och balansrapporten är det arbete som läggs ned på att tolka siffrorna. Varför resultatet ser ut på just det sättet som rapporten visar. Helt enkelt det som lett fram till att siffrorna blev som de blev, vad företaget gjort som varit bra respektive mindre bra.

Balansrapporten visar företagets likviditet, hur stora kundfordringar företaget har, storleken på leverantörsskulderna och om företaget har en momsskuld eller en momsfordran. 

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder
Bokföringens viktigaste begrepp
Rapporter

Lämna en kommentar