Tvångsåtgärd

Tvångsåtgärd är ett juridiskt begrepp som avser åtgärder som utförs av en myndighet mot en person mot dennes vilja. Hit kan till exempel räknas olika former av frihetsberövande (häktning samt viss psykiatrisk vård, missbruksvård, frihetsberövande av asylsökande i vissa fall samt vård av unga) och vissa medicinska eller polisiära undersökningar. Det finns ingen enskild lag som reglerar tvångsåtgärder, utan bestämmelser om dem finns i ett flertal olika lagar. Tvångsåtgärder motiveras ofta med rättstrygghet (t ex när man häktar en misstänkt för att förhindra vederbörande att förstöra bevis), säkerhet för allmänheten (t ex psykiatrisk tvångsvård i vissa fall eller tvångsåtgärder enligt smittskyddslagen) eller med hänvisning till säkerheten hos den individ som utsätts för tvångsåtgärden (t ex vid tvångsomhändertagande av minderåriga enligt Socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare eller viss psykiatrisk tvångsvård).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Viktiga lagar som bland annat innehåller bestämmelser om tvångsåtgärder är

  • rättegångsbalken
  • lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • lagen om vård av missbrukare
  • polislagen
  • utlänningslagen
  • lagen om rättspsykiatrisk vård
  • lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • smittskyddslagen.

Läs mer om:
Smittskyddslagen

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar