Sedan den 1 januari år 2002 gäller euron som valuta i en stor del av Europa.

Bakgrunden till euron

Den Europeiska Monetära Unionen, EMU, har skapats för att underlätta och förstärka EU:s inre marknad. EU:s grundidé är att underlätta för personer, varor och tjänster att passera unionens gränser. Genom den gemensamma valutan euron förstärks och befästs denna grundidé.

Tanken är också att skapa en motvikt mot främst den amerikanska dollarn. Inom "euroområdet" bor runt 325 miljoner människor och läggs de olika ländernas ekonomier samman så blir storleken jämförbar med USA:s. Går utvidgningen av unionen som planerat kommer både den gemensamma ekonomin och valutan euron att bli några av de mer dominerande inslagen i den framtida världsekonomin.

Följande 18 medlemsländer (av 28) deltar i valutaunionen och har infört euron:

  • 1999 - Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike
  • 2001 - Grekland
  • 2007 - Slovenien
  • 2008 - Cypern, Malta
  • 2009 - Slovakien
  • 2011 - Estland
  • 2014 - Lettland

Hur företaget påverkas

För det första har en stor gemensam finansmarknad skapats. Detta innebär att det är lättare att hitta finansieringslösningar för företag. Penningpolitiken sköts av den Europeiska Centralbanken, ECB, som också sätter styrräntan.

För det andra är valutahanteringen mot de länder som tidigare haft egna valutor enklare. Enbart en valuta att hålla reda på och som används då företaget skickar offerter, fakturor, gör betalningar och tar upp lån etc. Valutarisken har minskat.

För det tredje är det lätt att jämföra priser - på både gott och ont. En inköpare är naturligtvis tacksam då han lättare kan jämföra priser för varor, tjänster och transporter. För företag som sålt till olika länder och fört en differentierad pris- sättning kan det bli tvunget att harmonisera prissättningen. Möjligheter skapas likväl som att konkurrensen ökar.

Valutasamarbetet kommer med stor sannolikhet att öka takten när det gäller strukturella förändringar.

Hur du ser att sedlarna är äkta

Många svenska företag, främst inom turistnäringen och handel, hanterar euro- sedlar. Att kontrollera sedelns äkthet är viktigt.

Eurosedlarna är likadana medan mynten har en gemensam och en nationell sida. Respektive medlemsland bestämmer hur den nationella sidan ska se ut.

Om en falsk sedel upptäcks får den inte tas emot. En polisanmälan ska göras. Har en sedel av misstag tagits emot gäller det för den som tagit emot sedeln att försöka minnas hur den fåtts. Även här görs en polisanmälan.

Det finns många sätt att kontrollera en sedels äkthet. Äkta sedlar trycks på ett papper som är tillverkat av bomullsfibrer. Detta för att ge lång hållbarhet men det ger också en unik struktur. Sedlarna trycks med en metod som kallas koppartryck. Detta innebär att det blir upphöjningar i trycket vilket känns om man drar fingrarna över sedeln.

Andra säkerhetsdetaljer är säkerhetstråd, vattenmärke, folieband som ändrar färg och form då det vinklas, användandet av pärlemorfärg, hologram och färgskiftande tryckfärg.

Se länken till vänster, Sedlarnas äkthet, så finner du illustrationer på säkerhetsdetaljer.