Att gå med i och att lämna EU

Alla europeiska länder kan ansöka om att bli medlemmar i EU. Ett land som vill bli medlem måste vara en demokrati med en fungerande marknadsekonomi samt uppfylla vissa andra krav. Ett medlemsland kan välja att lämna EU. Förhandlingarna inför ett utträde är komplexa och omfattande. EU kan inte utesluta medlemsländer. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lång process att bli medlem 

Alla europeiska länder som respekterar principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten kan ansöka om att bli medlemmar i EU. Ofta är ansökan om att bli medlem i EU en del i en lång process av anpassningar till EU och dess regelverk.
 

Politiska kravet viktigast

EU:s krav för att ett land ska kunna bli medlem kallas för Köpenhamnskriterierna som är en samling politiska, ekonomiska och administrativa krav.

Köpenhamnskriterierna

 • Det politiska kriteriet: Landet ska vara en stabil demokratisk rättsstat som respekterar mänskliga rättigheter och ger skydd till minoriteter.
 • Det ekonomiska kriteriet: Landet ska ha en fungerande marknadsekonomi.
 • Det administrativa kriteriet: Landet ska kunna hantera EU:s lagar och regler.
   

Kandidatländer kan förhandla om medlemskap

Om ett land som vill bli medlem i EU klarar det politiska kravet blir landet ett så kallat kandidatland. Det innebär att EU kan börja förhandla om medlemskap med landet i fråga om alla EU-länder har enats om detta i ministerrådet, en EU-institution där ministrar från EU-ländernas regeringar ingår.

EU har fem kandidatländer

 • Albanien
 • Makedonien
 • Montenegro
 • Serbien
 • Turkiet
   

Eget beslut att lämna EU

EU-länder som inte längre vill vara med i EU startar sitt utträde genom att meddela det till Europeiska rådet, en EU-institution där EU-ländernas stats- och regeringschefer ingår. Europeiska rådet bestämmer riktlinjerna för hur förhandlingarna om utträdet ska gå till och hur EU och landet ska samarbeta i framtiden.
 

EU-kommissionen sköter förhandlingarna

EU-kommissionen är den EU-institution som sköter förhandlingarna med det medlemsland som vill lämna EU. Eftersom EU-samarbetet gäller så många områden är förhandlingarna både komplexa och omfattande. 
 

Landet går ur EU efter två år

Förhandlingarna ska vara klara inom två år. Om de inte har hunnit klart lämnar landet EU ändå. Europeiska rådet och landet som lämnar EU kan tillsammans besluta att förlänga tidsfristen.

Det färdiga utträdesavtalet ingås av landet som ska lämna EU och ministerrådet, en EU-institution där ministrar från EU-ländernas regeringar ingår. Avtalet ska godkännas av Europaparlamentet.
 

EU kan inte utesluta medlemsländer

Ett EU-land kan inte bli uteslutet ur EU, men det kan förlora vissa rättigheter. Det kan hända om ett EU-land bryter mot EU:s grundläggande principer om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna som står skrivna i fördragen, reglerna för hur EU-samarbetet ska fungera. Om ett EU-land bryter mot principerna kan ministerrådet ge landet råd om hur situationen kan förbättras. Fortsätter problemen kan ministerrådet besluta om att tillfälligt ta ifrån EU-landet vissa rättigheter, bland annat rösträtten i ministerrådet. Ett land som utesluts ur ministerrådet ska ha kvar sina skyldigheter mot EU. Hittills har denna situation inte uppstått i EU.
 

EU-kommissionen kan dela ut tidig varning

EU har även ett system för så kallad tidig varning. Det innebär att EU-kommissionen, den EU-institution som kontrollerar att EU-länder följer EU:s lagstiftning, kan starta en dialog med ett medlemsland som riskerar att bryta mot grundläggande EU-principer.
 

Kan bli fråga för EU-domstolen

Om ett land inte uppfyller de skyldigheter det har mot EU kan EU-kommissionen ta ärendet till EU-domstolen. Det kan till exempel hända om EU-landet inte betalar medlemsavgiften till EU eller inte genomför de regler och lagar EU-länderna beslutat om gemensamt inom EU.
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar