Medlem i EU

EU är en europeisk samarbetsorganisation där de flesta av Europas länder ingår. EU-länderna har gått samman och beslutar om mängder av saker gemensamt i stället för på egen hand. Grunden till dagens EU bildades av sex medlemsländer 1952. Med åren har EU växt och i dag har unionen 28 medlemsländer. Sverige gick med 1995 efter en folkomröstning. Kraven för att gå med i EU är hårt ställda. Ett EU-land kan välja att lämna samarbetet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alla europeiska länder som respekterar EU:s demokratiska värden och de mänskliga fri- och rättigheterna kan bli medlemmar i EU. Unionen har utvidgats under hela sin existens, allt efter hur Europas politiska situation har förändrats. I dag är 28 europeiska länder medlemmar i EU. Sverige gick med i EU 1995 efter en folkomröstning.
 

Från 6 till 28 länder

EU började i efterkrigstidens Europa som ett samarbete mellan sex länder i västra Europa. Över tid har unionen växt och i dag har den 28 medlemsländer. EU:s största utvidgning skedde 2004 när tio länder i östra Europa blev medlemmar i EU. Storbritannien har bestämt sig för gå ur EU och kommer att lämna unionen 2019.
 

Fri handel och politiskt samarbete

Alla EU-länder kan handla fritt med varandra inom den så kallade inre marknaden. Dessutom samarbetar länderna inom till exempel klimat- och miljöpolitik, transporter, utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga frågor och migration.
 

Den gemensamma valutan euro

Drygt hälften av länderna deltar i eurosamarbetet och använder euro som gemensam valuta. Euron skapades för att förenkla handeln mellan länderna och ett land som vill införa euro måste klara flera ekonomiska krav. Sverige har inte euro. Det beror på att en majoritet av svenskarna röstade nej till euron i en folkomröstning 2003. 
 

Gränskontroller avskaffade i Schengenområdet

Sverige ingår i Schengenområdet som omfattar 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Inom Schengenområdet är gränskontrollerna avskaffade. Det betyder att passkontrollerna mellan länderna har tagits bort – tanken är att alla enkelt ska kunna resa över gränserna. De länder som ingår i Schengenområdet har istället gränskontroller mot länder som inte är med i samarbetet. Ett Schengenland kan tillfälligt återinföra passkontroller om det uppstår problem med landets säkerhet.
 

Handelsavtal med grannländer

EU samarbetar med Norge, Island och Liechtenstein som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES-avtalet är ett djupgående samarbete som inkluderar dessa länder i EU:s inre marknad. Även Schweiz har ett liknande avtal med EU.

EU-länderna och året de gick med i EU

 • 1958 Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Västtyskland
 • 1973 Danmark, Irland, Storbritannien
 • 1981 Grekland
 • 1986 Portugal, Spanien
 • 1990 Östra tyskland
 • 1995 Finland, Sverige, Österrike
 • 2004 Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Ungern
 • 2007 Bulgarien, Rumänien
 • 2013 Kroatien
   

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar