Här följer ett kortfattat sammandrag över de viktigaste delarna ur Amsterdamfördraget. Först de "Gemensamma bestämmelser" som gäller målen, arbetssätt mm. Därefter följer "Principerna" vilka är de grundläggande idéer som Europeiska Gemenskapen vilar på.