Sugmaskar hos fisk

Rå fisk kan innehålla parasiter som kan orsaka besvär hos människor, men i Sverige är rapporterade fall av infektioner med parasiter från fisk ytterst sällsynta. Arter av sugmaskar kan finnas främst i fiskar från Sydostasien. Importerad fryst fisk från dessa områden är dock ingen riskprodukt eftersom dessa parasiter är känsliga för frysning. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad är sugmaskar?

Rå fisk kan innehålla parasiter som kan orsaka besvär hos människor, men i Sverige är rapporterade fall av infektioner med parasiter från fisk ytterst sällsynta.

Det finns flera arter av sugmaskar som kan infektera människor och totalt sett uppskattas att mer än 50 miljoner människor är infekterade, framförallt i östra och sydöstra Asien. Bland sugmaskar (trematoder) är leverflundror av familjen Opisthorchiidae av störst betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. Importerad fryst fisk från dessa områden är dock ingen riskprodukt eftersom dessa parasiter är känsliga för frysning.
 

Var finns sugmaskar hos fisk?

De flesta arter sugmask av typen leverflundror finns i sötvattenfiskar och odlad fisk från Sydostasien. En art förekommer även i centrala till sydöstra Europa och en art i Nordamerika-Grönland.
 

Sjukdomstecken

De första symtomen på infektion av är astma-och allergiliknande. Vid senare stadier kan magsmärtor uppstå på grund av förstorad lever samt skador av mjälte och gallgångar. Symtom är ungefär densamma oavsett vilken art av leverflundra som infekterat.
 

Hur undviker man att bli sjuk?

Parasiter dör vid djupfrysning. De dör också om fisken upphettas. Fisk som man tänker äta rå, gravad, eller kallrökt bör frysas i minus 18 °C i tre dygn. Större hela fiskar kan behöva frysas ytterligare ett par dygn.

För fisk som säljs med avsikten att den ska ätas rå eller nästan rå finns särskilda krav i lagstiftningen. Den måste antingen frysas eller ha odlats på ett sådant sätt att livsmedelsföretaget kan visa att den är säker med avseende på parasiter. Risken för att man ska drabbas av parasiter från fisk när man till exempel äter sushi på restaurang eller gravad fisk som man köpt i affär är därför försumbar.
 

Fördjupning

Sugmaskar (trematoder)

Det finns flera arter av sugmaskar som kan infektera människor. Totalt sett uppskattas att mer än 50 miljoner människor är infekterade framförallt i östra och sydöstra Asien. De flesta infektioner beror på konsumtion av råa eller otillräckligt värmebehandlade fiskprodukter från sötvatten. Antalet infektioner i områden som tidigare ansetts vara fria från parasiten har emellertid ökat, vilket delvis kan förklaras av ett ökat resande till drabbade områden, men också av ökad import av fisk eller skaldjur. Fisk som exporteras fryst från dessa områden är dock ingen riskprodukt eftersom dessa parasiter är känsliga för frysning.

Olika arter av leverflundror av familjen Opisthorchiidae är av störst betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. De kan orsaka flera allvarliga sjukdomar och i vissa områden är mer än 90 % av befolkningen infekterade.

De vuxna leverflundrorna lever i gallgångar hos huvudvärden, till exempel katter, hunddjur eller människor. Där producerar de ägg som utsöndras via avföringen. Livscykeln startar när leverflundrans ägg tas upp av sötvattenssnäckor, som är första mellanvärdar. Sötvattensfisk av mer än hundra olika arter samt några räkarter kan fungera som andra mellanvärd.

När larven växer till vuxet stadium i gallgångarna hos människor orsakas symtom som astma och allergiliknande reaktioner. I det kroniska stadiet uppstår bland annat leversmärtor på grund av förstorad lever och skador på mjälte och gallgångar.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar