Sylt, marmelad och fruktjuicer – märkning

Orsaken till att det finns speciella regler för märkning av sylt, marmelad och fruktjuicer är att se till att du som köper varorna är garanterad en viss kvalitet. Ett sådant exempel är att varan innehåller en minsta mängd frukt eller bär.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Märkningen på livsmedel måste vara korrekt. Du ska kunna läsa vad den produkt du köper innehåller. Inom EU finns det regler som gäller märkning av alla livsmedel.

Det finns även speciella bestämmelser för vissa produkter som sylt, marmelad och fruktjuicer. Dessa speciella regler gäller inte bara märkning utan även hur de tillverkas och vilka övriga ingredienser, förutom frukt, som får ingå.

I korthet går reglerna ut på att man inte får kalla vad som helst för sylt, marmelad och fruktjuice. Reglerna sätter alltså ribban för vad som får kallas vad.

Reglerna säger bland annat

  • att halten frukt och socker måste anges på förpackningen i samma synfält som namnet på varan.
     
  • hur stor mängd av bär eller frukt som minst måste ingå för att produkten ska få heta sylt, marmelad eller fruktjuice.
     
  • vilka ingredienser som får ingå.
     

Vad innebär märkningar som till exempel fruktdryck, bärdryck och bärkompott?

Fruktdryck, bärdryck och bärkompott är exempel på beskrivande namn som används när produkterna inte kan uppfylla de regler vi beskrivit ovan. Som alltid får namnen på produkterna inte vilseleda konsumenten och inte anspela på att produkten har andra egenskaper än den verkligen har. 
Regler för sylt, gelé och marmelad
Regler för fruktjuice och fruktnektar 
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar