Förslag på lösning

Allmänt
Detta förslag till teknisk lösning är endast ett förslag och kan komma att ändras under arbetets gång beroende på att nya fakta blir kända som försvårar eller hindrar denna tekniska lösning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Förslag på teknisk lösning

Kort beskrivning av lösningsförslaget
Lösningen som vi föreslår är enligt följande. Vi skapar en samlingsmall där all information matas in och sedan skapar dokument av de befintliga mallarna. Office 2000 eller senare bör användas.

Val av databasen
Vi föreslår att byta ut Filemaker Pro till antingen MS Access eller MS SQL Server. Varför vi väljer att byta ut Filemaker Pro beror på att den inte är lika lätt att arbeta tillsammans med Office paketet som de två andra förslagen. Sedan kommer det att vara lättare att hitta kunnigt folk för underhåll av lösningen vid val av MS Access eller MS SQL Server. Valet mellan Access och MS SQL Server beror på vilka krav som kommer att ställas på lösningen. Dock reserverar vi oss mot att det ligger andra lösningar i Filemaker Pro databasen som gör att bytet inte är att föredra.

Beskrivningen av databasalternativen

Microsoft Access
Access databasen är den enklare av dem. Den fungerar bra vid små data- mängder. Man brukar säga att den klarar mellan 10 till 20 användare. Den har väldigt få säkerhets funktioner.

Microsoft SQL-Server
SQL Servern däremot är något svårare att administrera men är mycket mera kraftfull. Den har välutbyggda säkerhetsfunktioner. En aspekt av säkerhet är att man kan vilja låsa ut vissa användare från att se kundregistret och andra helt. Den andra aspekten är att man skall kunna ta backup regelbundet och sedan kunna lägga tillbaka informationen som den var innan det gick sönder. Det som talar mest emot SQL Server är kostnaden som är klart högre med detta alternativ.

Uppgradering av databas
Detta val är inte avgörande i denna stund eftersom det går att flytta en lösning från Access till SQL Server. Men vi borde utreda detta närmare när vi vet hur mycket databasen kommer att användas.

Fax och e-mail
När det gäller dessa bitar föreslår vi att vi använder befintlig lösning men vi automatiserar den så att kunden inte behöver mata in mottagare varje gång.

Copyright, Verimentor AB, 556571-1107, Säte: Stockholm,
Att: Conny Westh, Hallandsgatan 50, 118 57 Stockholm, tel 070-752 22 51

© Conny Westh, Verimentor AB

Lämna en kommentar