Produktlivscykeln

Innan vi går vidare är det lämpligt att se på den kurva som brukar kallas produktlivscykeln och se hur den är knuten till företagets strategi och mål. Genom att koppla sitt eget företags produkt/tjänst till denna graf kan man få en viss förståelse i sin prissättning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Produktlivscykeln

Produktlivscykeln

I den första fasen utvecklas produkten eller tjänsten. Ingen försäljning sker utan företaget har bara kostnader för produktutveckling.

När produkten/tjänsten är färdigutvecklad startar introduktionsfasen. Kostnaden för att marknadsföra produkten/tjänsten är hög eftersom ingen känner till den. Här väljer företaget någon av strategierna Introduktion 1 eller 2 (se sidan prissättning).

Utvecklingsfasen är då företagets produkt/tjänst blivit känd och återköp börjar förekomma. Här måste företaget börja höja sitt pris om man gått in med ett lågt introduktionspris för att skaffa sig marknadstäckning.

I mognadsfasen är produkten/tjänsten väletablerad på marknaden. Det gäller att ”mjölka” ut så mycket det går i vinst, dock helst utan att sätta ett sådant pris att nya konkurrenter lockas till marknaden med överetablering och prisfall som följd.

Fler substitut, konkurrenter m.m. dyker upp och produkten/tjänsten attraherar bara trogna kunder vilket leder till att nedgångsfasen börjar. Priset brukar här hållas konstant.

För att förlänga nedgångsfasen och helst ligga kvar i mognadsstadiet brukar företag relansera sin produkt. Detta sker genom produkt- förbättringar, utseendeförändringar, nya kombinationer etc. Allt detta för att kunna skapa mer uppmärksamhet och få fler kunder.

Läs mer om:

Prissättning
Prissättning – Externa faktorer
Prissättning – Omvärldsfaktorer

Lämna en kommentar