Rån – om det händer

Under pågående rån:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om det händer

  • Sätt den egna säkerheten främst/gör inget som kan utlösa våld.
  • Följ rånarens instruktioner.
  • Observera rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och eventuella andra kännetecken.

Efter rånet:

  • Ring 112. Begär polisen och berätta om viktiga iakttagelser.
  • Skriv genast ner minnesbilden av rånarens/rånarnas signalement samt fabrikat, färg och registreringsnummer på eventuell flyktbil.
  • Be eventuella vittnen stanna kvar tills polisen anländer.
  • Skydda eventuella spår efter rånet för att underlätta polisens tekniska undersökning (t ex finger och skosuleavtryck).

Säkra spår

  • Möt polisen utanför butiken om rånaren lämnat platsen.
  • Kontakta den som är säkerhetsansvarig.

Anmäl det som hänt till Arbetsmiljöinspektionen, AFA och Brottsoffermyndigheten. Lämna aldrig ut uppgifter om rånbelopp och tillvägagångssätt till massmedia.

Kontakt mellan polis och handeln

Fortlöpande kontakt och samarbete med polisen är en betydelsefull del i det rånförebyggande arbetet.

Samarbetet bör bl a bestå i att polisen* medverkar när det gäller utbildning, rådgivning och information anordnad av handeln och dess anställda.

Om polisens resurser tillåter det, är det dessutom önskvärt att uniformerad personal besöker aktuella försäljningsenheter för att träffa personalen och ge råd.

Handeln och kunderna bör bli förtrogna med att uniformerade polismän kommer på spontana besök. Besöken får också en dämpande verkan på eventuella gärningsmän, som inte kan känna sig säkra.

Det informationsmaterial, som tagits fram av handeln, anställda och polisen, bör användas vid information och utbildning i det rånförebyggande arbetet.

*I första hand polisman som ingår i lokala brottsförebyggande rådet (eller motsvarande).

Sammanfattning

Med dessa brottsförebyggande åtgärder vet vi att rånöverfall och andra brott mot handeln kommer att minska. Handeln, anställda och polisen följer upp de säkerhetsåtgärder som föreslagits i denna broschyr.

Ömsesidiga kontakter mellan polis, handeln, anställda och kommunen bör finnas på varje ort, gärna i form av lokala brottsförebyggande råd. Och som tidigare betonats, är det mycket viktigt att samråd sker mellan arbetsgivare och anställda för att nå framgång i säkerhetsarbetet. Lycka till i säkerhetsarbetet önskar Handeln – anställda – polisen!

Brottsförebyggande åtgärder 

 

 

Lämna en kommentar