Begära klarering vid export

Tullverket ska godkänna din export. För att vi ska kunna göra det behöver du begära klarering. Det gör du på ett exporttullkontor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När du exporterar en vara behöver du ett exportföljedokument, EAD (Export Accompanying Document), som visar att Tullverket har godkänt exporten. Exportföljedokumentet får du efter att Tullverket har godkänt och klarerat din deklaration hos Tullverket och dokumentet ska sedan visas upp på det utfartstullkontor där varan lämnar EU:s tullområde.

Klareringen går till så att du visar upp ditt tull-id på ett exporttullkontor. Exporttullkontoret är det tullkontor i Sverige som ansvarar för den plats där du som exportör är etablerad eller där din vara packas och lastas för exporten. Din vara ska finnas tillgänglig för kontroll och du ska även kunna visa upp eventuella tillstånd och licenser om det krävs för din vara.

När Tullverket har godkänt deklarationen får du också ett referensnummer, Movement Reference Number, MRN.
 

Klarering på utfartstullkontor

Om dina varors värde är högst 3 000 euro och om den inte omfattas av något förbud eller någon restriktion kan du begära klarering vid utfartstullkontoret istället.

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar