Produktsäkerhet

De produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för produktsäkerhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Produktsäkerhet innebär säkerhetskrav för alla produkter avsedda för konsumenter och som säljs kommersiellt. Det gäller både nya och begagnade produkter.

Säkerhetskraven finns beskrivna i en mängd EU-direktiv och dessa ligger bland annat till grund för det så kallade CE-märket. Detta märke är en symbol som intygar att produkten är säker. Kontrollen av säkerhetskraven sköts av ett antal marknadskontrollmyndigheter, så kallad marknadskontroll. Dessa myndigheter har möjlighet att kontrollera produkter som förekommer på marknaden och även när dessa varor befinner sig vid gränsen. Om en produkt inte uppfyller gällande produktsäkerhetskrav ska åtgärder vidtas mot tillverkaren eller importören av produkten.

Syftet med marknadskontrollen är att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrensen.

Det förekommer i dag personskador och i vissa fall också dödsfall världen över på grund av varor som inte uppfyller kraven.
 

Vad får Tullverket göra?

Tullverket har rätt att stoppa en misstänkt vara vid gränsen. Att hålla kvar varor på det sättet kan Tullverket göra på begäran av en marknadskontrollmyndighet. När en vara stoppats görs en kontroll, antingen av medföljande dokument eller en fysisk kontroll av själva produkten. Om misstanken finns kvar efter kontroll fattar Tullverket efter samråd med aktuell marknadskontrollmyndighet ett beslut om att hålla kvar varorna. Den behöriga marknadskontrollmyndigheten har då tre arbetsdagar på sig att utföra en marknadskontroll. Det är alltid marknadskontrollmyndighetens beslut och befogenheter som avgör vad som ska hända med den aktuella produkten. Som importör står man alltid för de merkostnader som kan uppkomma i samband med att varorna kvarhålls.
 

Att köpa farliga produkter

Du ska alltid vara försiktig när du köper varor från tredjeland, särskilt om det är från en säljare du inte köpt något från tidigare. Fråga tillverkaren eller säljaren om produkten måste vara CE-märkt för att få användas i EU-länder och om den i så fall redan är märkt. Finns det något certifikat eller något annat dokument som styrker att varan är tillverkad enligt någon standard?

Är du näringsidkare och säljer en produkt som inte uppfyller kraven kan konsumenter skadas på motsvarande sätt eller i värsta fall kan produkten förorsaka dödsfall. En marknadskontrollmyndighet kan förbjuda försäljning av en farlig produkt eller förelägga att den ska återkallas från marknaden. Detta är i regel ett mycket kostsamt förfarande för den enskilde näringsidkaren.
 

CE-märkning

I EU:s lagstiftning finns ett stort antal direktiv som föreskriver hur en produkt ska vara för att få säljas på EU-marknaden. Om varan uppfyller kraven i dessa direktiv ska tillverkaren märka den med CE-märket, en symbol inom EU som intygar att produkten är säker.
 

Marknadskontroll

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd. Kontrollen ämnar även att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. I Sverige utförs marknadskontroll av ett antal myndigheter, så kallade marknadskontrollmyndigheter.
 

SWEDAC

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, som består av representanter från olika myndigheter däribland Tullverket.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar