Om SPAR

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR är att lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

SPAR har funnits sedan slutet av 1970-talet. Sedan mitten av 1980-talet har drift och stor del av marknadsföringen av SPAR skötts av ett externt företag. Huvudman och personuppgiftsansvarig var myndigheten Sparregisternämnden.

Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR sedan 1 januari 2009.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Skatteverket har formulerat sitt uppdrag kring SPAR så här:
Skatteverket ska hålla ett register (SPAR) och elektroniskt lämna ut personuppgifter på ett effektivt sätt, till låg kostnad för användarna samtidigt som den enskildes integritet värnas.

SPAR finansieras uteslutande via försäljningsintäkter som på sikt ska motsvara verksamhetens självkostnad.

Ett nytt tekniskt system för SPAR har tagits fram av Skatteverket. SPAR-tjänsterna har successivt driftsatts från hösten 2011 fram till våren 2013. Det tidigare tekniska systemet avvecklades och stängdes våren 2013. Drift och förvaltning av SPAR har upphandlats och sköts idag av Evry AB som även bemannar SPAR:s kundtjänst.

Regler som styr verksamheten i SPAR finns bland annat i

  • personuppgiftslagen (1998:204),
  • lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SparL),
  • förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret (SparF),
  • förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, samt
  • Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR (SKVFS 2011:06 samt SKVFS 2012:06). 

Syftet med SPAR framgår av ändamålen som anges i 3 § SparL. Personuppgifter får lämnas ut (behandlas) om mottagaren ska använda uppgifterna för att

  1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet),
  2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).

Uppgifter i SPAR lämnas ut elektroniskt efter beslut av Skatteverket.
 

Källa:

Statens personadressregister

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar