Uppdaterades:

Marknadsföringslagen (2008:486) ingår som en del av det som kallas marknadsrätten. Andra lagar inom detta område är t.ex. prisinformationslagen, produktsäkerhetslagen.

Ett verksamt företag ingår i stort sett dagligen avtal med andra parter, vilka både kan vara privatpersoner eller andra företag. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett muntligt träffat avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Vid en eventuell tvist är det dock mycket svårt att bevisa vad som sagts muntligen, gör därför till vana att alltid träffa skriftliga avtal.

 

  Enskild närings-
verksamhet
Handelsbolag Kommandit-
bolag
Aktiebolag Ekonomisk
förening
Juridisk person Nej Ja Ja Ja Ja
Antal ägare 1 person Minst 2 personer
eller företag
Minst 2 personer
eller företag
Minst 1 person
eller företag
Minst 3 personer
eller företag
Kapitalkrav Nej Nej Komplementär;nej
Kommandit-
delägare minst 1kr
Minst 25 000 kr Ja
I form av kontant-
eller arbetsinsats
Företrädare Den enskilde
näringsidkaren
Bolagsmännen Komplementären Styrelsen Styrelsen
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för avtal och skulder. Bolaget kan ingå avtal, men kan inte det betala sina skulder är det bolagsmännen som är ansvariga. Bolaget kan ingå avtal, men kan inte det betala sina skulder är det komplementären som är ansvarig. Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.
Registrering Hos Skatteverket och ev. Bolagsverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket
Namnskydd I länet I länet I länet I hela landet I hela landet
Skatteformer F- eller FA-skatt Bolaget; F-skatt
Bolagsmän SA-skatt
Bolaget; F-skatt
Bolagsmän SA-skatt
Bolaget; F-skatt
Ägarna A-skatt
Föreningen; F-skatt Medlemmarna A-skatt
Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning. Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning.
Årsredovisning och revisor Årsbokslut alt.
Förenklat årsbokslut
 
Har Handelsbolaget andra ägare (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor. Har Kommandit-bolaget andra ägare (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredo-visning och ha revisor. Årsredovisning ska upprättas.
Små Aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.