Marknadsföring via sökmotorer

Följande material har vi fått av VD Anders Frankel på företaget Apsis Sweden AB. Företaget arbetar med Internetbaserad marknadsföring såsom sökmotorsmarknadsföring och legitim marknadsföring via e-post. De är idag en av Sveriges ledande leverantörer inom denna typ av tjänster.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Anders Frankel har även skrivit boken ”Hemligheterna med framgångsrik e-postmarknadsföring”

Vad är sökmotorsmarknadsföring och hur kan det hjälpa dig att få nya kunder?

Sökmotorsmarknadsföring är arbetet med att nyttja sökmotorer på internet för att skapa kontakt mellan kunder och en verksamhet, oftast vid sökandet efter en produkt, en tjänst eller information. I detta arbete ingår flera steg: att förstå vilka sökbegrepp som används av kunderna, vilka sökmotorer som kunderna använder och givetvis att få webbplatsen att synas vid sökningar på de aktuella sökbegreppen i de aktuella sökmotorerna.

En tydlig liknelse för att visa på effekten av korrekt genomförd sökmotorsmarknadsföring är en jämförelse med gamla hederliga telefonkatalogen Gula sidorna. Att hitta bra sökbegrepp är ungefär som att försöka förstå under vilken rubrik i Gula sidorna som kunderna letar (förutom att det blivit mycket svårare – det finns inga tydliga rubriker längre). Och placeringen som en webbsida får i sökresultaten kan jämföras med olika storlekar och utformningar av annonsen – det avgör hur mycket företaget syns och hur det uppfattas i jämförelse med konkurrenterna. Sökmotormarknadsföring

Varför har då alla företag envisats med att köpa dyra annonser i Gula sidorna (och ibland blivit lurade att köpa i diverse ofta värdelösa efterapningar)? Jo, därför att det är där som köpare letar när de behöver något. En produkt, en tjänst, en lösning på ett problem – i de allra flesta fall finns det en leverantör i katalogen. Vitsen med att synas ar uppenbar – det handlar inte bara om att fånga någon som ar en potentiell kund – det handlar om en aktiv potentiell kund, en kund som med stor sannolikhet ar beredd att fatta ett köpbeslut inom en begränsad tid.

Var egen erfarenhet säger oss att kunder som hittar Apsis via sökmotorer fattar ett köpbeslut ca 6 gånger så snabbt som en kund som blivit uppringd. Där sparar vi mycket tid och resurser. Aven om dina kunder kanske inte har exakt samma tid till beslut kan du säkert hålla med om att det ar mycket tack- sammare att arbeta med den kund som redan vet vad han eller hon behöver – till skillnad från en kund som har ett stort behov av information, rådgivning och bearbetning.

Så om du har en produkt eller tjänst och vill nå nya kunder bör du nog fundera på att nyttja kraften i sökmotorerna. Sannolikheten ar hög att någon just nu letar efter just det som du vill sälja. (Det finns faktiskt verksamheter som inte är särskilt lämpade för sökmotorsmarknadsföring. Butiker som endast har en mycket lokal marknad brukar vi inte rekommendera att använda sökmotorer. Där fungerar lokala aktiviteter ofta bäst. Men ju större geografiskt område som ni kan hantera kunder i och ju mer specialiserade ni är – ju mer finns det att hämta.)

Statistik – så används
sökmotorerna

Sökmotorerna används av ca 70 % av Sveriges befolkning* och mer än
600 000 000 gånger per dag globalt sett**.

Källor:
*Egen beräkning baserad på uppgifter att 77% av alla svenskar har tillgång till internet (World Internet Institute) och att ca 90% av dem som använder internet använder någon form av sökmotor (Jupiter MMXI).
**Egen summering baserad på uppgifter från de olika sökmotorerna.

Sökmotorer

Antal ord som ingår i en sökning i en sökmotor:

Sökord (Källa: Undersökning gjord av Onestat, juli -04.)

Begreppet sökord börjar alltså bli alltmer inaktuellt – tänk sökbegrepp istället.

Så här hittar konsumenter produkter på internet (längst ned på sidan hittar du rankingen mellan olika sökmotorer):

sökmotorer

Söker efter produkter

*Räckvidd definieras som andelen av de svenska internetanvändarna som besökt den aktuella webbplatsen under perioden. Detta innebär att siffrorna ovan endast ger en indikering av de olika sökplatsernas andel av gjorda sökningar. Ett rimligt antagande, baserat på statistik från andra marknader är att MSN har en betydligt lägre andel än vad ovanstående siffror visar på (bland annat Hotmail höjer denna siffra avsevärt). Samtidigt har Google med största sannolikhet en betydligt högre andel än vad siffrorna ovan anger – dels mot bakgrund av att Google fortsätter att ta marknadsandelar globalt sett, dels eftersom Google tenderar att användas av mer aktiva internetanvändare som gör fler sökningar per månad än till exempel användare av AltaVista.


Ovanstående text är ett utdrag ur en informationsbroschyr från Apsis Sweden AB. Vill du läsa all text kan du beställa broschyren på följande webbplats:

www.sokmotorer.info


Källa: Nielsen NetRatings gör undersökningar över användandet av olika sökmotorer – gäller hela världen – inte bara Sverige.

Statistik över sökmotorer

Anm. Den genomsnittlige surfaren gjorde 38 sökningar under en månad enligt Nielsen NetRatings.

Lämna en kommentar