Funktionshindrade flygpassagerare

Särskilda EU-regler skyddar dig som flyger och har ett funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Reglerna ska göra flyget mer tillgängligt för dig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett flygbolag får inte neka dig att göra en bokning på grund av att du är funktionshindrad eller har nedsatt rörlighet. Flygbolaget får inte heller neka dig som funktionshindrad att gå ombord om du har en giltig biljett. Transportstyrelsen har massor av bra praktiska råd om att resa som funktionshindrad.

Undantag från rätten att resa

Ett flygbolag kan dock i specialfall neka dig att göra en bokning eller gå ombord ett flygplan på grund av att du har ett funktionshinder. Men det gäller bara om säkerhetskraven som ställs på ett flygbolag gör att du inte kan få resa med en viss avgång. Flygbolaget kan även hänvisa till säkerhetskraven om flygplanets storlek eller dörrar gör det omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionshinder. Det kan till exempel handla om att de hjälpmedel du kan behöva som funktionshindrad inte får plats eller kan vara i vägen inne i planet.

Om du nekas att göra en bokning har du rätt att få skälen till detta från flygbolaget. Om du begär det ska du få dem i skriftlig form inom fem dagar.

Rätt till återbetalning eller ombokning

Om du inte får resa med en viss flygning på grund av säkerhetskrav ska flygbolaget alltid göra vad det kan för att erbjuda dig ett annat alternativ. Om du har bokat en biljett men nekas att gå ombord på planet på grund av säkerhetsskäl har du rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till en annan resa.

Krav på ledsagare

Om det krävs ur säkerhetssynpunkt får ett flygbolag kräva att du som funktionshindrad har med en person som ledsagare för att ge dig assistans.

Information om säkerhetsregler

Du har alltid rätt att få flygbolagets säkerhetsregler som gäller för transporter av funktionshindrade passagerare. Du har rätt att få informationen i ett tillgängligt format och på samma språk som övriga passagerare får information

Transportstyrelsen har mer information

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar funktionshindrade passagerare följs. På Transportstyrelsens webbplats finns mycket bra information om vad som gäller för dig som är funktionshindrad och ska flyga.

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att ett flygbolag eller en flygplats bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar