Mäklarens skyldigheter gentemot köparen

Mäklarens skyldigheter gentemot köparen Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen. Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren som sköter din försäljning är skyldig att: ge dig en beskrivning av objektet ge dig skriftlig information om undersökningsplikten erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden tala...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mäklarens skyldigheter gentemot köparen

Mäklaren som sköter din försäljning är skyldig att:

  • ge dig en beskrivning av objektet
  • ge dig skriftlig information om undersökningsplikten
  • erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden
  • tala om för säljaren att han eller hon ska ge köparen korrekta uppgifter om objektet
  • göra klart för både dig och säljaren att bara skriftligt köpeavtal är bindande

Beskrivningen av objektet
Beskrivningen av objektet ska innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Även fastighetsbeteckning, taxeringsvärden, areal, driftskostnader, inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten samt information om eventuella gemensamhetsanläggningar ska finnas med.

Om du köper en bostadsrätt ska objektsbeskrivningen innehålla lägenhets-nummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av den samt driftskostnader. Det ska även finnas uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, andelstal, och upplåten mark.

Mäklarens upplysningsplikt
Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om objektet och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet. Ett undantag är att mäklaren inte behöver upplysa om sådana fel som är uppenbara.

Mäklaren har också ett ansvar för att köparen förstår betydelsen av informationen som mäklaren ger. Om du som köpare känner dig osäker på något, fråga mäklaren och be om en förklaring.

Så klagar du på mäklartjänsten

Det händer att man som säljare eller köpare är missnöjd med mäklaren. Då kan du vända dig till konsumentvägledaren, Allmänna reklamationsnämnden eller Fastighetsmäklarnämnden.

Om du som köpare eller säljare anser att mäklaren inte uppfyllt sina skyldigheter och att du därför förlorat på det ekonomiskt, kan mäklaren bli skyldig att ersätta dig. Som säljare kan du även kräva ett prisavdrag på mäklararvodet om mäklaren inte utfört sitt uppdrag på ett bra sätt.

Vänd dig i första hand till mäklaren för att lösa problemet. Kommer ni inte överens om ersättningen kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun för råd. Om det inte hjälper kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Mäklarens ansvar är personligt. Därför ska anmälan riktas mot mäklaren och inte till mäklarföretaget. En tvist om ersättning kan också avgöras i tingsrätten.

Anmälan till Fastighetsmäklarnämnden
Om du tycker att en mäklare gjort något fel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden, FMN. FMNs uppgift är att pröva frågor som gäller mäklarens registrering. Nämnden kan ge mäklaren en varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren. Om du gör en anmälan blir du inte part i ärendet, det vill säga din anmälan blir en fråga för FMN och mäklaren.

Vänd dig till en instans i taget. ARN prövar inte ärenden som samtidigt prövas av FMN eller någon annan. Handläggningen är skriftlig hos både ARN och FMN.

Källa: Konsumentverket 2011-12-07

Lämna en kommentar